Pervedimai eurais

Pervedimai eurais gali būti vykdomi į bet kurią sąskaitą Lietuvoje ir užsienyje. Plačiau apie savo teises skaitykite Europos Komisijos išleistoje atmintinėje.

Momentiniai mokėjimai

Pagrindiniai ypatumai:

Lėšų pervedimo laikas

Laikas, per kurį atliekami SEPA pervedimai eurais:

SVARBU! Norėdami atlikti labai skubų pervedimą eurais į ES ir EEE šalyse registruotus bankus ar pervedimą eurais į kitose užsienio šalyse registruotus bankus, turite užpildyti mokėjimo nurodymo užsienio valiuta formą (XLS).

Laikas, per kurį atliekami kiti pervedimai eurais:

Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas po nurodyto laiko, pervedimas atliekamas kitą darbo dieną.

Mokėjimo nurodymai

Norėdami pervesti lėšas eurais:

Lėšų įskaitymas

Dėmesio: Atlikdami mokėjimą atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį.

Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

I. SEPA mokėjimai į Lietuvoje registruotus bankus, kurie nėra Lietuvos Banko mokėjimo sistemos CENTROlink dalyviai ir į kitų SEPA erdvės šalių bankus*

Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas

Nurodymo įvykdymo apytikslis laikas

07.30–09.30 val.

12.15 val.

09.30–12.00 val.

13.15 val.

12.00–14.30 val.

15.15 val.

14.30–16.00 val.

17.25 val.

16.00–18.00 val.

D+1 – 10.00 val.

Po 18.00 val.

D+1 – 12.15 val.

* AB „Swedbank“, AB SEB bankas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius.

II. SEPA mokėjimai į Lietuvoje registruotus bankus ir kitas mokėjimo paslaugas teikiančias įstaigas, kurie yra Lietuvos Banko mokėjimo sistemos CENTROlink dalyviai**

Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas

Nurodymo įvykdymo apytikslis laikas

07.30–16.00 val.

08.00–16.00 val. realiuoju laiku

Po 16.00 val.

D+1 – 08.15 val.

** AB „Citadele“ bankas,  UAB Medicinos bankas, AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas,  Lietuvos centrinė kredito unija ir kt. Plačiau.

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas  Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), galima sumokėti į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Šiaulių banke.

Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM;
 • surenkamosios sąskaitos numerį  - LT327180000000141038;
 • gavėjo kodą - 188659752;
 • mokėtojo identifikacinį numerį:
  • Lietuvos juridinio asmens - Juridinio asmenų registro kodą;
  • Lietuvos gyventojo -  asmens kodą;
  • ne Lietuvos gyventojo ir užsienio juridinio asmens ar organizacijos  - registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą ir pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • jei mokama bauda už LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus, unikalaus mokėjimo kodo lauke privaloma nurodyti pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK);
 • jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos naudojantis interneto banku ir mokama už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę SEPA mokėjimo nurodymo formą, nurodant  pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

Pastaba. Jeigu mokėjimo nurodymas užpildytas ne visas ar neteisingai, įmoka NEPRIIMAMA.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos, delspinigiai, baudos, taip pat baudos už administracinės teisės pažeidimus priimamos  į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Fondo lėšų sąskaitą LT027180300000690001, esančią Šiaulių banke.

Mokėjimo nurodyme  BŪTINI  šie duomenys:

 1. Mokėtojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;
 2. Mokėtojo asmens ar juridinio asmens kodas arba draudėjo kodas;
 3. Įmokos kodas;
 4. Įmokos suma skaitmenimis;
 5. Gavėjo pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM;
 6. Gavėjo kodas: 191630223;
 7. Gavėjo sąskaitos numeris: LT027180300000690001.

Naudojantis interneto banku ir mokant už kitą fizinį ar juridinį asmenį, BŪTINA pildyti išplėstinę SEPA mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą ir pavardę.

Pastaba. Jeigu mokėjimo nurodymas užpildytas ne visas ar neteisingai,  jame nenurodytas įmokos kodas arba nėra „Sodros“ įmokų kodų sąraše, įmoka NEPRIIMAMA.