Operacijų interneto banke vykdymo laikas

I. Mokėjimo nurodymai

Mokėjimo valiuta Pateikimo laikas Mokėjimo rūšis Įvykdymo / lėšų įskaitymo laikas
Jeigu mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Šiaulių banke:
eurai ir užsienio valiuta iki 23.55 val. - tą pačią dieną

Pastaba. Jei mokėjimo nurodymai yra pateikiami vėliau, jie įvykdomi kitą banko darbo dieną.

Į kitus Lietuvoje registruotus bankus:
eurai   Momentinis* tą pačią dieną
eurai iki 16.00 val. SEPA tą pačią darbo dieną
USD iki 15.00 val. - tą pačią darbo dieną
DKK, GBP, NOK, SEK, PLN iki 12.00 val. - tą pačią darbo dieną
kita valiuta iki 17.00 val. - kitą darbo dieną
Į ES ir EEE šalis:
eurai   Momentinis* tą pačią dieną
eurai iki 16.00 val.   tą pačią darbo dieną
eurai iki 16.00 val. labai skubus tą pačią darbo dieną
(išsiunčiamas nedelsiant)

* Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA momentinis kredito pervedimas, kurio suma neviršija 100 000 Eur, vykdomas pagal Europos Sąjungoje veikiančios mokėjimų schemos taisykles. Kredito pervedimai vykdomi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visus metus be poilsio ir švenčių dienų. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos MPT, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

Į kitus užsienio bankus:
eurai ir kita užsienio valiuta iki 23.55 val. paprastas po 2 darbo dienų
eurai ir kita užsienio valiuta iki 17.00 val. skubus kitą darbo dieną
eurai ir USD iki 15.00 val. labai skubus tą pačią darbo dieną
DKK, GBP, NOK, SEK, PLN iki 12.00 val. labai skubus tą pačią darbo dieną

Pastaba. Jei mokėjimo nurodymai yra pateikiami vėliau, negu nurodyta lentelėje, nurodymai įvykdomi kitą darbo dieną.

II. Valiutos keitimas

Pateikimo laikas Keitimo kursas Įvykdymo laikas
Darbo dieną iki 23.55 val. nustatytu kursu tą pačią darbo dieną

Pastaba. Jei valiutos keitimo nurodymas yra pateikiamas vėliau, negu nurodyta lentelėje, keitimas vykdomas kitą darbo dieną.

III. Mokėjimai už paslaugas

Mokėjimo už paslaugas nurodymas, pateiktas nuo 23.55 val. į gavėjo sąskaitą Šiaulių banke, įvykdomas kitą banko darbo dieną.

IV. Indėliai

Mokėjimai už paslaugas per „Bank link“ sistemą vykdomi tą pačią banko darbo dieną.

Pastaba: Jeigu mokėjimas pateiktas nuo 23.55 val. jis įvykdomas kitą banko darbo dieną.