Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Svarbūs dokumentai

Banko įstatai
Akcijų suteikimo taisyklės
Atlygio politika
  • Atlygio politika (Ši Politikos redakcija, patvirtinta 2024 m. kovo 29 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo, įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos – taikoma paskiriant, tvirtinat, suteikiant ir išmokant atlygį Nustatytiesiems darbuotojams už 2023 m. ir / ar vėlesniais metais darbą / veiklą. Ši Politikos redakcija taikoma patvirtinant ir suteikiant metinio kintamojo atlygio atidėtas dalis Nustatytiesiems darbuotojams už 2022 m. darbą / veiklą.);
  • Atlygio politika (2022 m. kovo 30 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta Atlygio politikos redakcija vadovaujamasi skiriant, tvirtinant ir suteikiant Nustatytiesiems darbuotojams atlygį už darbą / veiklą už 2022 m.);
  • Atlygio politika (2020 m. kovo 31 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta Atlygio politikos redakcija vadovaujamasi skiriant, tvirtinant ir suteikiant Nustatytiesiems darbuotojams atlygį už darbą / veiklą iki 2022 m.).
Įvairovės politika
Interesų konfliktų valdymo politika
Korupcijos prevencijos ir nepriimtino elgesio politika
Korporatyvinio valdymo politika
Etikos kodeksas

Bendrieji dokumentai

Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Principas „Pažink savo klientą“

Kreditavimo paslaugų dokumentai

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos
Bendrosios lizingo sąlygos privatiems klientams
Bendrosios lizingo sąlygos verslo klientams
Bendrosios faktoringo sąlygos
Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos
Bendrosios dokumentinio akredityvo išleidimo salygos
Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Projektai suderinti iki 2017-10-31

Projektai suderinti nuo 2017-11-01

Kasdieninių paslaugų dokumentai

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės
Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas
Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos
Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos
Naudojimosi paslaugų planais sąlygos
Bendrosios e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygos
Periodinio kredito pervedimo teikimo sąlygos

Investicinių paslaugų dokumentai

Dalyvavimo politika

Dalyvavimo politika

Bankas nerengia ir viešai neskelbia Dalyvavimo politikos bei informacijos, kaip Dalyvavimo politika buvo įgyvendinama dėl šių priežasčių:  

  • Banko VP portfelyje akcinių bendrovių akcijų dalis yra nereikšminga;
  • Jokioje akcinėje bendrovėje Banko nuosavybės teise turima akcijų dalis nesiekia 0,5 proc. įstatinio kapitalo;
  • Banko patronuojamoji įmonė gyvybės draudimo bendrovė „SB draudimas“ VP portfelyje (Banko valdomame) akcinių bendrovių akcijų neturi.