Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023-12-01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023-11-30. PRISIJUNGTI

Klientų pretenzijų nagrinėjimas

Mes ypatingą dėmesį skiriame kokybiškų paslaugų ir produktų, kurie atitiktų klientų lūkesčius ir suteiktų vertę, teikimui bei nuolatiniam jų tobulinimui. Šiame procese Jūsų patirtis, nuomonė yra ypatingai svarbi, tad kviečiame būti arčiau ir tapti paslaugų bei produktų, veiklos tobulinimo proceso dalimi – dalinkitės savo mintimis, jei turite pastebėjimų ar pasiūlymų, klauskite, jei norite pasikonsultuoti.

Jei norite susisiekti su Šiaulių banku, Gyvybės draudimu UAB „SB draudimas“, UAB „SB Asset Management“, pasirinkite Jums patogiausią būdą: 

Kad galėtumėme Jums atsakyti, o prireikus gauti papildomos informacijos, prašome nurodyti: 

Nagrinėjame valstybine (lietuvių) kalba ir / arba anglų, rusų kalbomis tvarkingai ir įskaitomai parašytas pretenzijas bei paklausimus, kuriuose yra pateikta aukščiau nurodyta informacija ir duomenys. Turime teisę nenagrinėti anoniminių, nepasirašytų ar neįskaitomų paklausimų ar pretenzijų, o taip pat tokių, kuriuose nėra pakankamai Jus identifikuojančių duomenų.

Jeigu manote, kad teikiant finansines paslaugas buvo pažeisti Jūsų interesai, prašome kreiptis į mus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote arba turėjote sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Gavę Jūsų paklausimą arba pretenziją, atsakymą Jums pateiksime per 15 (penkiolika) darbo dienų. Ypatingais atvejais, kai pretenzijai ar paklausimui nagrinėti reikia išsamaus tyrimo, atsakymo pateikimo terminas gali būti ilgesnis nei pirmiau nurodyti terminai, tačiau apie tokią būtinybę pratęsti terminą informuosime Jus asmeniškai.

Tuo atveju, jei pateiktas mūsų atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę per vienus metus nuo kreipimosi į mus, kreiptis į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, kuris neteismine tvarka sprendžia vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjamus ginčus pateikiama interneto svetainėje www.lb.lt