• Kontaktai
  • Pranešimai apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą

Praneškite apie nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą, etikos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą

AB Šiaulių banke vertiname skaidrumą, atsakomybę, sąžiningumą bei pasitikėjimą. Savo veikloje siekiame atitikti aukščiausius verslo etikos principus bei elgesio standartus.

Mums labai svarbu kuo anksčiau pastebėti galimas rizikas ir (arba) teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejus.

Taigi, jeigu norite pateikti skundą, pranešti apie netinkamą aptarnavimą, mūsų paslaugų kokybę, pranešti apie duomenų apsaugos pažeidimą, rašykite mums el. paštu: [email protected] arba skambinkite telefonu 1813.

Tačiau, jeigu pastebėjote/žinote, Šiaulių banko darbuotojų, klientų, verslo partnerių, tiekėjų ar kitos su Šiaulių banku susijusios šalies rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį, tarnybinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų profesinės etikos normų pažeidimą, grėsmę viešajam interesui keliantį pažeidimą ar kitus veiksmus galinčius pakenkti Šiaulių banko reputacijai, praneškite mums užpildydami ir pateikdami žemiau esančią formą.

Jūsų pranešimas bus pateiktas Šiaulių banko vyriausiajam atitikties pareigūnui arba Atitikties departamento direktoriui. Užtikrinsime Jūsų asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pranešimą galite pateikti ir anonimiškai. Tačiau anoniminio pranešimo pateikimo atveju negalėsime su Jumis susisiekti, tai gali būti kliūtis tinkamai ištirti bei sustabdyti pažeidimą.

Dėkojame už pasitikėjimą!

Jūsų ryšys su AB Šiaulių banku: *

Išsami informacija apie padarytą/ galimą pažeidimą (koks tai pažeidimas, asmenys, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą, pažeidimo padarymo laikas bei vieta ir pan.) Prašome kaip galima detaliau aprašyti situaciją, galimo ar įvykusio pažeidimo detales. Ši informacija reikalinga efektyviam situacijos nagrinėjimui.

Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis