• Banko investuotojams

Banko investuotojams

Šiaulių banko 2023 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€41,5m
+40%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 791,3m
+19%
Klientų indėliai
€2 856,0m
+8%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
35,1%
-8.3%
Pelningumo rodiklis (ROA)
2,0%
+0.5%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
18,6%
+3.9%

*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką
Informacija pateikiama 2023-06-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos