Banko investuotojams

Šiaulių banko paskelbtų aktualijų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€47,1m
+7%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 513,6m
+24%
Klientų indėliai
€2 707,5m
+6%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
43,5%
+3,2%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,6%
-0,2%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
15,4%
-0,4%

*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką
Informacija pateikiama 2022-09-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos