• Banko investuotojams

Banko investuotojams

Šiaulių banko 2023 metų pirmojo ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€19,2m
+67%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 690,9m
+22%
Klientų indėliai
€2 804,1m
+6%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
39,7%
-5.7%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,9%
+0.6%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
17,8%
+6.2%

*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką
Informacija pateikiama 2023-03-31 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos