Banko investuotojams

Šiaulių banko 2022 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€29,5m
+6%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 352,9m
+23%
Klientų indėliai
€2 645,4m
+6%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
43,4%
+3,0%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,5%
-0,3%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
14,7%
-0,8%

*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką
Informacija pateikiama 2022-06-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos