Socialinė atsakomybė

Vadovaujantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Banko Socialinės atsakomybės ataskaita yra metinio pranešimo priedas.