Kontaktai

Telefonu:

1813
(+370 37 301337 skambinant iš užsienio)

Jei praradote mokėjimo kortelę, nedelsiant skambinkite telefono numeriu 1813 ir ją blokuokite. Prarasta mokėjimo kortelė bus iš karto užblokuota, o per 7 banko darbo dienas kortelės naudotojas žodinį pranešimą turi patvirtinti raštu pateikdamas prašymą apie kortelės praradimą bet kuriame Šiaulių banko padalinyje arba interneto banke.