Kliento pažinimo anketa

Kas yra principas „Pažink savo klientą“?

Lietuvos Respublikos įstatymai visiems bankams numato pareigą savo veikloje laikytis principo „Pažink savo klientą“  ir reguliariai atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas.

Ši informacija bankams būtina vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Kodėl reikia pildyti Kliento pažinimo anketą?

Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas padeda užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, taip pat apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų.

Visų banko klientų, kurie naudojasi banko paslaugomis, prašome užpildyti Kliento pažinimo anketą. Ši anketa visiems klientams pateikiama dalykinių santykių su banku pradžioje, o vėliau klientų reguliariai prašoma atnaujinti duomenis. Klientas privalo informuoti banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Kaip dažnai reikia pildyti anketą?

Bankas Kliento pažinimo anketą prašo atnaujinti periodiškai. Dažniausiai užtenka atnaujinti Kliento pažinimo anketą kartą per 1-3 metus (priklausomai nuo to, kokią veiklą vykdote, ar esate privatus/verslo klientas). Visais atvejais, iš anksto Bankas informuos jus asmeniškai apie artėjantį Kliento pažinimo anketos atnaujinimo laiką.

Kas nutiks, jeigu neužpildysiu Kliento pažinimo anketos laiku?

Laiku neužpildžius ir nepateikus Kliento pažinimo anketos, mes negalėsime Jums teikti dalies ar visų paslaugų. Tokiu atveju gali būti taikomi apribojimai, naudojantis asmenine banko sąskaita, mokėjimo kortele (-ėmis), interneto banku, išmaniąja programėle, kitomis paslaugomis. Vėl naudotis paslaugomis galėsite tuomet, kai pateiksite mums užpildytą Kliento pažinimo anketą.

Kodėl anketoje klausiate tokių klausimų?

Įstatymai ir priežiūros institucijos mus įpareigoja  tinkamai pažinti klientus, kuriems Bankas teikia finansines ir papildomas paslaugas. Kliento pažinimo anketos pagalba mes galime surinkti bei dalykinių santykių eigoje atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius, veiklos partnerius ir finansines operacijas bei taip užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Kodėl negalite šių duomenų atnaujinti iš kitų valstybinių įmonių pvz. VMI, Registrų centro)?

Esame įpareigoti Kliento pažinimui reikalingą informaciją gauti tiesiogiai iš savo klientų. Kitų institucijų duomenys gali būti naudojami tik kaip papildomas duomenų šaltinis tikrinant jūsų pateiktą informaciją. Be to, Bankas siekia tinkamai įgyvendinti Bendro duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, taikomus asmens duomenų privatumui ir tinkamai apsaugai.

Kaip užpildyti Kliento pažinimo anketą?

Tai galite padaryti trimis būdais:

  • Savo interneto banke (anketą rasite iškart prisijungę prie interneto banko, taip pat meniu skiltyje Nustatymai -> Kliento pažinimo anketa)
  • Atsiųsti anketą, užpildyti ir pateikti ją per Dokobit portalą (www.dokobit.com) pasirašant elektroniniu parašu (čia rasite instrukciją).
  • Artimiausiame klientų aptarnavimo skyriuje (prieš vizitą užsiregistruokite tel. 1813 arba internetu ir būtinai turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Skyrių sąrašą rasite žemėlapyje.
Kaip saugomi anketos duomenys?

Bankas užtikrina, kad kliento pateiktus duomenis saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, rasite Banko asmens duomenų apsaugos taisyklėse.