Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Kliento pažinimo anketa

Kas yra principas „Pažink savo klientą“ (angl. – „Know Your Client“)?

Lietuvos Respublikos įstatymai visiems bankams numato pareigą savo veikloje laikytis principo „Pažink savo klientą“  ir reguliariai atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas.

Ši informacija bankams būtina vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, kaip tai numatyta LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Bankas norėdamas pažinti Klientą, tiek prieš pradėdamas dalykinius santykius, tiek jų metu, prašo užpildyti „Kliento pažinimo anketą“, kurioje Klientas turi nurodyti pagrindinę informaciją apie save, vykdomą veiklą, pajamų šaltinius, finansines operacijas bei santykio su banku tikslą ir pobūdį. Taip pat, vadovaujantis įstatymu, Kliento prašoma nurodyti ar Klientas arba jo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys.

Šios informacijos prašome ir Lietuvos Respublikos fizinių bei juridinių asmenų, ir mūsų užsienio Klientų, kuriems svarbu paaiškinti jų socialinį ar ekonominį ryšį su Lietuva.

Užpildyti Kliento pažinimo anketą galite trimis būdais

 1. pildyti per interneto banką. Anketą rasite pasirinkę meniu punktą „Kitos paslaugos“ -> Kliento pažinimo anketa“)
 2. pateikti per „Dokobit“ portalą, pasirašant elektroniniu parašu (instrukciją rasite čia)
 3. neturint aukščiau nurodytų pateikimo galimybių, Jums patogiausiu būdu (tel. 1813 arba internetu) užsiregistruoti vizitui ir atvykti į artimiausią Banko skyrių.

Kodėl reikia pildyti Kliento pažinimo anketą?

Bankai renka šią informaciją, nes yra įpareigoti įstatymų – teisinių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srities reikalavimų. Remiantis jais, bankai įgyvendina „Pažink savo klientą“ principą, kuris įpareigoja surinkti aktualius duomenis apie savo klientus, taip pat padeda apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų.

Bankai turi žinoti, kas yra klientas ir kokia yra jo įprastinė veikla, užtikrinti, kad kliento atliekamos operacijos atitinka jo vykdomos ekonominės veiklos sritį bei apimtis.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kaip dažnai reikia pildyti anketą?

Periodiškai, kartą per 1-3 metus, priklausomai nuo to, kokią veiklą vykdote, ar esate privatus/verslo klientas. Visais atvejais, iš anksto Bankas informuos jus asmeniškai apie artėjantį Kliento pažinimo anketos atnaujinimo laiką.  

Svarbu! Klientas privalo informuoti banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus, įskaitant kontaktinę informaciją.

Kas nutiks, jeigu neužpildysiu Kliento pažinimo anketos laiku?

Mes negalėsime Jums teikti dalies ar visų paslaugų. Tokiu atveju gali būti taikomi apribojimai, naudojantis asmenine banko sąskaita, mokėjimo kortele (-ėmis), interneto banku, išmaniąja programėle, kitomis paslaugomis. Vėl naudotis paslaugomis galėsite tuomet, kai pateiksite mums užpildytą Kliento pažinimo anketą.

Kodėl anketoje klausiate tokių klausimų?

Kliento pažinimo anketos pagalba mes galime surinkti bei dalykinių santykių eigoje atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius, veiklos partnerius ir finansines operacijas bei taip užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Kodėl negalite šių duomenų atnaujinti iš kitų valstybinių įmonių (pvz., VMI, Registrų centro)?

Esame įpareigoti Kliento pažinimui reikalingą informaciją gauti tiesiogiai iš savo klientų. Kitų institucijų duomenys gali būti naudojami tik kaip papildomas duomenų šaltinis tikrinant jūsų pateiktą informaciją.

Kodėl Bankas prašo mokesčių mokėtojo kodo ir mokesčių šalies informacijos?

Teisės aktai įpareigoja Banką rinkti informaciją apie savo Klientų ir Kliento galutinių naudos gavėjų / kontroliuojančiųjų asmenų, rezidavimo valstybes mokesčių mokėjimo tikslais, kuri reikalinga tarptautinių bendradarbiavimo įsipareigojimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimui užtikrinti. Surinktą informaciją, įskaitant Kliento mokesčių mokėjimo šalį bei mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (TIN), Bankas, kaip ir kitos kredito įstaigos, nustatyta tvarka teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Ką anketoje reiškia „rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais“?

Rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais – tai fizinis asmuo, kuris pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę laikomas mokesčių mokėtoju, pvz., jei nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkreti valstybė, ar išbuvimo laikotarpis ilgesnis kaip 183 dienų per 12 mėnesių, asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkrečioje šalyje, arba kiti tos šalies įstatymų nustatyti gaunamų pajamų apmokestinimo kriterijai.

Jeigu esate kelių šalių Rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, prašome nurodyti visas šalis bei tų šalių Mokesčių mokėtojo numerį (TIN), kurį suteikia konkrečios šalies nacionalinė mokesčių institucija.

Koks turi būti mokesčių mokėtojo numeris (TIN)?

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Lietuvoje mokantiems mokesčius fiziniams asmenims yra asmens kodas, juridiniams asmenims - įmonės kodas.

JAV TIN kodo struktūra fiziniams asmenims susideda 9 simbolių, o 1-3 ir 4-5 simboliai turi būti atskirti brūkšneliu (pvz. xxx-xx-xxxx).

Užsienio valstybių asmenų identifikaciniai numeriai (kodai), turi atitikti bendrą mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (TIN) struktūrą. Skirtingų šalių mokesčių mokėtojų kodų struktūra pateikiama čia.

Kas yra FATCA ir/ar CRS ?

FATCA - Tarptautinis automatinio keitimosi informacija apie finansines sąskaitas standartas, reglamentuojantis periodinį keitimąsi JAV piliečių arba JAV mokesčių mokėtojų sąskaitų informacija tarp šalių pasirašiusių atitinkamą sutartį su JAV (angl. k. „The Foreign Account Tax Compliance Act“) https://www.irs.gov/

CRS - Tarptautinis automatinio keitimosi informacija apie finansines sąskaitas standartas, kurio tikslas – kovoti su tarptautiniu mokesčių vengimu. Finansų įstaigoms privalu nustatyti finansines sąskaitas, priklausančias Klientams, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra valstybėje arba jurisdikcijoje, kuri nėra finansų įstaigos valstybė ar jurisdikcija ir informaciją apie tokias sąskaitas pranešti šalies mokesčių administratoriui (angl. k. „Common Reporting Standard“) https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Kodėl Bankas teiraujasi apie dalyvavimą politikoje?

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymas (bei tarptautiniai teisės aktai) numato pareigą išsiaiškinti ar Banko klientai bei jų artimieji šeimos nariai ar susiję asmenys dalyvauja politinėje veikloje ir atitinka Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusą (PEP).

Kas yra laikomi Politikoje dalyvaujantis asmenys, jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai?

Politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu yra laikomas fizinis asmuo, kuris šiuo metu arba pastaruosius 18 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas bet kuriose valstybėse ir/arba tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir jo artimieji šeimos nariai, ir/arba jo artimi pagalbininkai.

Artimais šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimasis pagalbininkas laikomi:

 1. fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu fiziniu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
 2. fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam fiziniam asmeniui, naudos gavėjas.
Kokios yra svarbios viešosios pareigos?

Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

 1. valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
 2. parlamento narys;
 3. aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
 4. savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
 5. aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
 6. ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
 7. valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
 8. savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
 9. tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
 10. politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
Kas yra Juridinio asmens naudos gavėjas, savininkas?

Tiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja.

Netiesioginis savininkas – tai fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kuri (-ios) turi didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų ar (ir) balsų fizinio asmens nuosavybės dalies, per kitus juridinius asmenis.

Fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus.

Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo pirmininkas, narys ar vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, ir kuris užima pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu.

Kliento (patikos fondo) naudos gavėju yra laikomi visi šie asmenys:

 • patikėtojas (-ai);
 • patikėtinis (-iai);
 • saugotojas (-ai), jeigu tokių esama;
 • fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš kliento, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti klientas yra įsteigtas arba veikia;
 • bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis klientą turima tiesiogine ar netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis.
Kodėl reikia teikti informaciją apie Juridinio asmens naudos gavėjus, dalyvius?

Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė), taip pat kolektyvinio investavimo subjektai privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje JANGIS.

Kodėl svarbu pateikti informaciją apie naudos gavėjus Registrų centro posistemyje – JANGIS ?

Pažymėtina, kad jeigu finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų* turima informacija apie Kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiks JANGIS pateiktos informacijos arba minėta informacija iš viso nebus pateikta JANGIS, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalės būti pradėti ir/ar vykdomi.

*Teikdami paslaugas, duomenis apie naudos gavėjus įpareigoti naudoti ir kiti subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti.   

Kaip saugomi anketos duomenys?

Bankas užtikrina, kad kliento pateiktus duomenis saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, rasite Banko asmens duomenų apsaugos taisyklėse.