Banko valdyba

Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos narius renka, atšaukia ir prižiūri jos veiklą banko stebėtojų taryba. Valdybos kadencija – ketveri metai, kadencijų skaičius neribojamas.

Banko valdybos pirmininkas

Vytautas Sinius
  • AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas nuo 2022 rugpjūčio 19 d. (valdyboje - nuo 2011 m.)
  • Šiaulių banko administracijos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,25 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,25 % akcijų ir balsų. 

Banko valdybos nariai

Donatas Savickas
  • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 1995 m.
  • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,13 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,13 % akcijų ir balsų. 

Daiva Šorienė
  • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2005 m.
  • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Pardavimų ir rinkodaros tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,03 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,03 % akcijų ir balsų.

Mindaugas Rudys
  • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2020 m. 
  • Šiaulių banko Paslaugų vystymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,05 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,05 % akcijų ir balsų.

Algimantas Gaulia
  • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2021 m.  liepos mėn. 30 d.
  • Šiaulių banko Rizikų valdymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi <0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — <0,01 % akcijų ir balsų.