Banko valdyba

Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos narius renka, atšaukia ir prižiūri jos veiklą banko stebėtojų taryba. Valdybos kadencija – ketveri metai, kadencijų skaičius neribojamas.

Banko valdybos pirmininkas

Šiaulių bankas
Vytautas Sinius
 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas nuo 2022 rugpjūčio 19 d. (valdyboje - nuo 2011 m.)
 • Šiaulių banko administracijos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,25 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,25 % akcijų ir balsų. 

Banko valdybos nariai

Šiaulių bankas
Donatas Savickas
 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 1995 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,12 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,12 % akcijų ir balsų. 

Šiaulių bankas
Daiva Šorienė
 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2005 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Pardavimų ir rinkodaros tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,03 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,03 % akcijų ir balsų.

Šiaulių bankas
Mindaugas Rudys
 • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2020 m. 
 • Šiaulių banko Paslaugų vystymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,05 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 0,05 % akcijų ir balsų.

Šiaulių bankas
Algimantas Gaulia
 • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2021 m. liepos mėn. 30 d.
 • Šiaulių banko Rizikų valdymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi <0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — <0,01 % akcijų ir balsų.

Šiaulių bankas
Agnė Duksienė
 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2023 m. gegužės 8 d.
 • Šiaulių banko Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovė

Nuosavybės teise akcijų neturi.