Draudimo ir turto vertinimo kompanijos

Tam, kad Jums būtų lengviau pasirinkti tinkamus partnerius, pateikiame partnerių sąrašus, kurių teikiamos paslaugos Bankui yra priimtinos.

Draudimo bendrovės

Dėl draudimo pasiūlymų prašome kreiptis tiesiai į draudimo įmones (Draudiką), kurios skelbiamos Lietuvos Banko skelbiamame draudimo įmonių sąraše ir yra Lietuvos Respublikoje (LR) licencijuota draudimo įmonė, LR licencijuotos draudimo įmonės filialas ES/EEE arba ES/EEE draudimo įmonės filialas, įsteigtas LR. Taip pat kviečiame susipažinti kokie taikomi minimalūs reikalavimai draudimo sutartims.

Bankas bendradarbiauja su šiomis turtą vertinančiomis įmonėmis