Tvarūs sprendimai – arčiau jūsų

Jau daugiau nei 30 metų augame ir rūpinamės savo klientais, kurdami bei siūlydami sprendimus gyventojams, verslams ir bendruomenėms. Būdami reikšmingu Lietuvos finansų sektoriaus dalyviu, vertiname indėlį į tvarią visuomenę ir savo veikloje vadovaujamės Tvarumo strategija (ESG strategija - aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai - angl. Environmental, Social and Governance).

Siekiame būti arčiau žmonių ir verslų esančiu banku, kurio misija – teikti bendrą gerovę ir augimą kuriančias finansines paslaugas.

Suprantame, kad gerovė yra neatsiejama nuo įsipareigojimų savo aplinkai, darbuotojams ir klientams bei valdysenos praktikoms.

Šiaulių banko ESG strategija sudaryta atsižvelgiant į Šiaulių banko verslo strategiją ir vidinių bei išorinių suinteresuotų šalių vertinimus svarbiausioms poveikio temoms. Nustatytos bendros ESG reikšmingo poveikio sritys atskleidžia tris kertines tvarios banko veiklos perspektyvas:

Šiaulių banko ESG strategijoje apibrėžta kiekvienos srities vizija, matuojami progreso rodikliai, vykdomi ir kuriami numatyti veiksmai ir iniciatyvos.

Tvarumo ataskaita

Daugiau informacijos apie su tvarumu susijusią mūsų veiklą ir tikslus rasite Šiaulių banko tvarumo ataskaitoje. Šį ataskaita kartu yra AB Šiaulių banko finansinės ataskaitos dalis. Ją atnaujiname kartą per metus.

 Šiaulių banko socialinės atsakomybės ataskaita 2022 (PDF)

Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslai

Kurdami ESG strategiją, kėlėme tikslus atsižvelgdami į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (SDG). SDG yra 2015 m. Jungtinių Tautų sudaryta tikslų sistema, kurios pagalba siekiama nurodyti ir padėti koordinuoti tvaraus vystymosi iniciatyvas. Galutinis tikslas - užtikrinti planetos ir žmonių gerovę iki 2030 metų. SDG tikslai naudojami kaip viena iš universaliausių tvaraus vystymosi tikslų sudarymo metodologijų ir SDG sąsajų nurodymas yra sudėtinė daugelio ESG ir tvarumo strategijų dalių.

Mes, vystydami ESG strategiją taip pat nustatėme SDG sąsajas su prioritetinėmis Šiaulių banko ESG sritimis:

Prieinama ir švari energija
Darnūs miestai ir bendruomenės
Atsakingas vartojimas ir gamyba
Klimato kaitos poveikio švelninimas
Deramas darbas ir ekonominis augimas
Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
Gera sveikata ir gerovė
Kokybiškas išsilavinimas
Lyčių lygybė

Informacija apie ESG rizikos vertinimą

Visi kartu su Europos sąjunga (ES) esame įsipareigoję iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui (pagal Paryžiaus susitarimo tikslus). Mes, Šiaulių bankas (Bankas), siekiame prisidėti prie tvaraus verslo ir ekonomikos augimo. Kaip vienas didžiausių šalies bankų, vykdydami savo veiklą, privalome atsižvelgti ir į savo klientų riziką aplinkai, todėl įtraukėme ESG veiksnius į kredito rizikos valdymo politiką ir procedūras tam, kad mūsų klientų veikla atitiktų Banko ir ES tvarumo politikos reikalavimus ir tikslus.

Kviečiame susipažinti su informacija apie ESG rizikos vertinimą ir prisidėti prie galimybės kurti tvarią ateitį.

Straipsniai