Rodikliai pagal rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms

  2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-04-30 2015-12-31
Kapitalo pakankamumo rodiklis, % 17.90 19.93 19.90* 18.16 18.25 19.24 20.10* 18.66 18.81 18.61 16.09 15.30 16.11 16.80 14.82 15.19 15.85 16.77 15.32 16.89   14.59
Likvidaus turto atsargos ir 1 mėnesio finansavimo spragos santykis, % 150.12 200.10 241.95 224.83 229.65 288.34 277.79 309.48 218.44 298.09 202.21 211.99 234.60 287.17 276.59 257.99 226.64 274.55 307.41 289.59 281.44 282.57

* Rodiklio dydis po nepaskirstyto pelno įskaitymo į kapitalą.