Informacija apie akcininkus

2023-06-30

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% banko akcijų ir balsų:

Akcininkas

Nuosavybės teise turima įstatinio kapitalo dalis, %

Kartu su susijusiais asmenimis turimų balsų dalis, %

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

14.000

-

UAB Willgrow

7.806

 

AB "Invalda INVL"

5.430

9.999*

Gintaras Kateiva

5.375

5.395**

Algirdas Butkus

2.533

5.411***

*AB "Invalda INVL" balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamos bendrovės UAB „INVL Asset Management“ ir UAB "INVL Life" balsais;     

**Gintaro Kateivos balsai skaičiuojami kartu su sutuoktinės turimais balsais; 

***Algirdo Butkaus balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamomis bendrovėmis UAB „Mintaka“ ir UAB Prekybos namai „Aiva“. 

2023 m. birželio mėn. 30 d. Banko akcininkų skaičius – 19 737.