Informacija apie akcininkus

2022-06-30

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% banko akcijų ir balsų:

Eil.
Nr.

Akcininkas

Nuosavybės teise turima
įstatinio kapitalo dalis

Kartu su susijusiais asmenimis
turimų balsų dalis, %*

1

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

20.00

-

2

AB "Invalda INVL"

5.43

8.10

3 UAB "ME INVESTICIJA" 5.71 -

4

Gintaras Kateiva

5.27

5.29

5

Algirdas Butkus

2.45

5.33

* AB "Invalda INVL" balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamos bendrovės UAB „INVL Asset Management“ ir UAB "INVL Life" balsais;        

Gintaro Kateivos balsai skaičiuojami kartu su sutuoktinės turimais balsais;    

Algirdo Butkaus balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamomis bendrovėmis UAB „Mintaka“ ir UAB Prekybos namai „Aiva“. 

2022 m. birželio mėn. 30 d. Banko akcininkų skaičius – 17 857.