Dividendai

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Procentais nuo nominalios vertės 9.14 11.72 1.90 - 10.00 1.72 1.72 0.69 0.25
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai, EUR 0.0265 0.0340 0.0055 - 0.029 0.005 0.005 0.002 0.000725
Priskaičiuota dividendų suma, EUR 15,919,246 20,424,693 3,303,994 - 17,421,064 2,264,938 1,887,442 629,147 195,750