Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Informacija apie išleistas akcijas

Akcijų klasė

Paprastosios vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000102253

Banko LEI kodas

549300TK038P6EV4YU51

Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

662 996 646

Banko įstatinis kapitalas, Eur

192 269 027,34

Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.

662 996 646

Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*

661 746 646

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad Banko įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.