Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023-12-01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023-11-30. PRISIJUNGTI

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS KANDIDATAMS

Svarbi informacija apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Darbo pasiūlymų prenumeratorius, Praktikantus, Rekomenduotus kandidatus ir Kandidatus (įskaitant Kandidatus į stebėtojų tarybos narius) ir Kandidatų (įskaitant stebėtojų tarybos narių) artimuosius

1. Ką reiškia šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės kandidatams?

Šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse kandidatams (toliau – Taisyklės) pateikiame informaciją apie tai, kaip AB Šiaulių bankas (juridinio asmens kodas 112025254, buveinė adresu Tilžės g. 149, Šiauliai) (toliau – Bankas), o tuo atveju jei kandidatuojama į Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (juridinio asmens kodas 110081788, buveinės adresu Laisvės pr. 3, Vilnius) (toliau – SBD) ir / ar į UAB „SB Asset Management“ (juridinio asmens kodas 306241274, buveinės adresu Gynėjų g. 14, Vilnius) (toliau – SBAM) (toliau SBD ir SBAM - Grupės įmonės), (toliau visi kartu – Banko grupė arba Bankas),  tvarko kandidatų asmens duomenis gautus iš:

Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Banko grupė, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, įskaitant ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) vadinami – Asmenimis.

 

2. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Banko grupės apie Asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti bei yra tvarkoma automatiniu būdu (pavyzdžiui, renkant asmens duomenis per Banko interneto svetainę ir pan.) ar neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose (pavyzdžiui, popierinėse bylose ir pan.).

 

3. Banko interneto svetainėje įdiegtoje Teamtailor kandidatų valdymo sistemoje paskyros sukūrimas

Vykdant darbuotojų, praktikantų paieškos ir atrankos procedūras yra naudojama Banko interneto svetainėje įdiegta Teamtailor kandidatų valdymo sistema. Darbo pasiūlymo prenumeratoriai, Kandidatai Praktikantai, siekdami naudotis šia sistema, susikuria paskyrą.

Koks tvarkymo tikslas?

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas mums leidžia rinkti šią informaciją apie Jus?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Paskyros sukūrimas

Vardas (-ai), pavardė(-ės), elektroninio pašto adresas, mobilaus ar kito telefono numeris

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

 

12 mėn. nuo sutikimo davimo dienos

[1] BDAR 6 str. 1 d. a p. – Jūs išreiškiate sutikimą; b p. – vykdome su Jumis sudarytą darbo ar kitą sutartį, c p. – duomenys reikalingi vykdyti teisinę prievolę, f p. – egzistuoja Banko grupės ar kito asmens teisėtas interesas.

 

4. Darbo Banko grupėje pasiūlymo prenumerata

Asmenys Banko interneto svetainėje turi teisę užsiprenumeruoti darbo ir / ar praktikos Banko grupėje pasiūlymus (toliau – Darbo pasiūlymų prenumeratorius). Darbo ir / ar praktikos Banko grupėje pasiūlymo prenumeratos tikslu tvarkomi Darbo pasiūlymų prenumeratorių duomenys.

Koks tvarkymo tikslas?

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas mums leidžia rinkti šią informaciją apie Jus?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Darbo Banko grupėje pasiūlymo prenumerata

Elektroninio pašto adresas,

Jūsų pasirinkta (-os) darbo Banko grupėje sritis (-ys) ir/ ar praktika

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

 

12 mėn. nuo sutikimo davimo dienos

Teisinių reikalavimų gynimas[1]

Informacija apie Jūsų duotą sutikimą

BDAR 6 str. 1 d. f p. –  Banko grupės teisėtas interesas apginti teisinius reikalavimus

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

12 mėn. nuo sutikimo davimo dienos

Siekiant užtikrinti Banko interneto svetainės pasiekiamumą Jūsų kompiuteriui

IP adresas

BDAR 6 str. 1 d. f p. – Banko teisėtas interesas užtikrinti Banko interneto svetainės pasiekiamumą

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

12 mėn.

[1] Ginčo tarp Banko grupės ir Jūsų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo atveju, Banko grupei, vadovaujantis BDAR 5 straipsnio 2 dalimi, tenka pareiga įrodyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.

 

5. Kandidatų paieška LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose

Siekiant efektyvinti Kandidatų paiešką, greičiau surandant Banko grupei tinkamą kandidatą, atliekama kandidatų paieška LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose.

Koks tvarkymo tikslas?

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas mums leidžia rinkti šią informaciją apie Jus?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Personalo atranka, atliekant Kandidatų paiešką LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose

Paieškos kriterijai, vardas (-ai), pavardė(-ės), kita informacija, pateikta viešai prieinamame socialinio tinklo profilyje, komunikacija su potencialiu kandidatu per socialinius tinklus arba kreipiantis kitais socialinių tinklų paskyrose nurodytais kontaktais

BDAR 6 str. 1 d. f p. – Banko grupės teisėtas interesas efektyviai vykdyti personalo atranką, atrenkant tinkamiausius Kandidatus

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

 

Duomenys sunaikinami iš karto, kai tik tampa aišku, kad asmuo nepriima pasiūlymo kandidatuoti į pasiūlytą darbo Banko grupėje vietą

 

6. Rekomenduotų kandidatų administravimas

Optimizuojant kandidatų ir praktikantų atrankos procesą bei siekiant atrinkti Banko grupei kuo tinkamesnį darbuotoją ar praktikantą, sudaro galimybę tiek savo darbuotojams, tiek personalo atrankų įmonėms, su kuriomis Bankas yra sudaręs sutartis, rekomenduoti, jų manymu, tinkamus asmenis, kaip kandidatus į konkrečias darbo ar praktikos Banko grupėje pozicijas. Šiuo atveju tvarkome Kandidato, kaip Rekomenduoto kandidato, asmens duomenis.

Koks tvarkymo tikslas?

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas mums leidžia rinkti šią informaciją apie Jus?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Personalo atranka, atliekant darbuotojų ar praktikantų paiešką per Banko grupės darbuotojų ir personalo atrankos bendrovių, turinčių sutartis su Banku, rekomendacijas

Vardas (-ai), pavardė (-ės), mobilaus ar kito telefono numeris, elektroninio pašto adresas, rekomendacija

BDAR 6 str. 1 d. f p. – Banko grupės teisėtas interesas[1] optimizuoti personalo atranką, siekiant atrinkti  tinkamiausią praktikantą ar darbuotoją

BDAR 6 str. 1 d. a p. - sutikimas[2]

 

 

 • Rekomenduotam kandidatui paprieštaravus tokiam tvarkymui,  Rekomenduoto kandidato asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo tokio prieštaravimo gavimo dienos. Suėjus šiam terminui duomenys bus sunaikinti.
 • Rekomenduotam kandidatui davus leidimą toliau tvarkyti jo asmens duomenis, jo asmens duomenys bus saugomi 12 mėn. nuo sutikimo gavimo dienos. Suėjus šiam terminui duomenys bus sunaikinti.
 • Rekomenduotam kandidatui neišreiškus jokios valios dėl jo asmens duomenų tvarkymo, jo asmens duomenys bus saugomi 14 kalendorinių dienų. Suėjus šiam terminui duomenys bus sunaikinti.

Rekomenduoto kandidato teisės būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą ir teisės nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (prieštarauti asmens duomenų tvarkymui) įgyvendinimas

Elektroninio pašto adresas

BDAR 6 str. 1 d . c p. – siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą BDAR 14 ir 21 straipsniuose

 

Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus įgyvendintos Rekomenduoto kandidato teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą ir teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (prieštarauti asmens duomenų tvarkymui)

Teisinių reikalavimų gynimas

Informacija, susijusi su Rekomenduoto kandidato teisių būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą ir teisės nesutikti su asmens duomenų tvarkymu  (prieštarauti asmens duomenų tvarkymui) įgyvendinimu (informavimo data, informavimo turinys,  prieštaravimo gavimo data, turinys)

BDAR 6 str. 1 d. f p. – Banko grupės teisėtas interesas apginti teisinius reikalavimus

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

12 mėn. nuo Rekomenduoto kandidato teisių įgyvendinimo dienos

[1] Šiuo teisiniu pagrindu grindžiamas asmens duomenų tvarkymas iki pirminio kreipimosi į Rekomenduotą kandidatą

[2] Šiuo teisiniu pagrindu grindžiamas asmens duomenų tvarkymas po pirminio kreipimosi į Rekomenduotą kandidatą

 

7. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi vykdant personalo atranką (siekiant įvertinti Kandidatus)

7.1. Kandidatų į Darbuotojus atranka (vertinimas)

Žemiau įvardinti duomenys renkami apie Kandidatus į Darbuotojus ir kai tai aiškiai įvardinta - apie jų artimuosius.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.

 

 

Neperduodame (tik Kandidatų į Banko valdybos narius CV ir asmens tapatybės dokumento informaciją perduodame Lietuvos Bankui / Europos Centriniam Bankui)

 

 • Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas (taikoma CV ir Informacijai apie Kandidato vertinimą, Registro informacija apie Kandidato ne teistumą arba Registro išrašas dėl Kandidato teistumo), duomenys sunaikinami per 7 darbo dienas nuo atrankos pabaigos.
 • Iki darbo santykių pabaigos (taikoma Kandidato anketai, Informacijai apie kandidato vertinimą, Kandidato sutikimui dėl informacijos gavimo - duomenys gauti iš esamo, o esant Banko grupės teisėtam interesui –  buvusio darbdavio).
 • 10 m. po darbo santykių pabaigos (taikoma Registro informacijai apie Kandidato ne teistumą arba Registro išrašui dėl Kandidato teistumo ir , administracinių nusižengimų pažymai).
 • 10 metų po darbo santykių ar kadencijos pabaigos (taikoma Kandidato vertinimui, užtikrinti teisės aktuose vadovams keliamus reikalavimus).

Asmens kodas

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, kas ir kada išdavė, iki kada galioja)

Adresas (gyvenamoji vieta)

Mobilaus ar kito telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

CV informacija (Kvalifikacinė informacija (išsilavinimas, baigta mokslo įstaiga ir baigimo data, įgyta specialybė, kvalifikacija, suteiktas mokslo laipsnis, informacija apie tai, ar kandidatavimo metu studijuojama), užsienio kalbų mokėjimas ir jų lygis, gebėjimas dirbti konkrečiomis kompiuterio programomis, kvalifikacijos kėlimas per paskutinius dvejus metus), buvusios darbovietės, asmeninės savybės)), Jūsų pateikta informacija apie asmenybę, vertybes, lūkesčius ir interesus

Kandidato (valdybos nario Banko grupėje atveju, Pinigų plovimo prevencijos atitikties departamento direktoriaus Banke ir paskirto vadovo –SBD ir SBAM atveju), atsakingo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Banko grupės veikloje, vertinimas, kurio pagrindu tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: išsilavinimas, kvalifikaciją keliantys papildomi kursai, patirtis vadovavimo finansų rinkos dalyvio atitikties – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymo srityje, patirtis įgyvendinant finansų rinkos dalyviui keliamus teisės aktus reikalavimus kliento pažinimo, kliento santykių, operacijų stebėsenos, vidinių tyrimų atlikimo, įtartinų operacijų analizavimo procesuose, patirtis identifikuojant, valdant su finansų rinkos dalyvio veikla susijusias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atitikties rizikas, asmeninės savybės, kalbų mokėjimas

BDAR 6 str. 1 d. b p.,

BDAR 6 str. 1 d. c p., LB nutarimas Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo

 

Kandidato (valdybos nario Banko grupėje atveju), atsakingo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių organizavimą  Banko grupės veikloje, vertinimas, kurio pagrindu tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: išsilavinimas, kvalifikaciją keliantys papildomi kursai, patirtis vadovavimo finansų rinkos dalyvio atitikties – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymo srityje, patirtis įgyvendinant finansų rinkos dalyviui keliamus teisės aktus reikalavimus kliento pažinimo, kliento santykių, operacijų stebėsenos, vidinių tyrimų atlikimo, įtartinų operacijų analizavimo procesuose, patirtis identifikuojant, valdant su finansų rinkos dalyvio veikla susijusias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atitikties rizikas, asmeninės savybės, kalbų mokėjimas

BDAR 6 str. 1 d. b p.

BDAR 6 str. 1 d. c p., LB nutarimas Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo

 

Informacija apie Kandidatų ir jų Artimų asmenų turtinius ir / ar neturtinius interesus bei kitas aplinkybes, jei užsiimama veikla, dėl kurios tarp kandidato ir Banko Patronuojamosios įmonės (https://www.sb.lt/lt/apie/struktura-ir-valdymas/patronuojamosios-banko-imones) galėtų kilti potencialus Interesų konfliktas t. y. vykdomos individualios veiklos pobūdis, darbo santykiai, dalyvavimas kitų įmonių veikloje (steigėjais, akcininkais, valdymo organų nariais),  dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje, valstybės ar savivaldybių renkamuose organuose, dalyvavimas privačiame versle ar paslaugų teikimas kitokia forma - (taikoma visiems Banko grupės darbuotojams)

BDAR 6 str. 1 d. b p.,

BDAR 6 str. 1 d. c p., 2018 m. kovo 21 d. Vidaus valdymo gairės (angl. Guidelines on Internal Governance) (EBA/GL/2017/11)

Teistumas (taikoma Banko finansų maklerio pareigybės darbuotojams, kurie teikia investavimo konsultacijas ir priima iš klientų pavedimus, SBAM Direktoriui (CEO) ir investicinius sprendimus priimantiems asmenims, t.y. Investicinio komiteto nariams, Investicijų valdymo skyriaus vadovui, Akcijų ir KIS grupės vadovui, Obligacijų grupės vadovui, Fondų valdytojui, Jaunesniajam fondų valdytojui, SBD Direktoriui (CEO) ir pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims t.y. Rizikos valdymo vadovui, Aktuarinės funkcijos vadovui, Atitikties vadovui, Audito funkcijos vadovui)

BDAR 10 str., BDAR 6 str. 1 d. c p., ADTAĮ 3 str. 1 d. ir 5 str. 1 d., Finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 1 d., 2 d. 1 p., 3 d., Bankų įstatymo 34 str. 10 d. 14 d., Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 str. 4-5 d., Lietuvos banko valdybos 2023.11.14 d. nutarimas Nr. 03-181, Draudimo įstatymo 22 str. 5 d.

Teistumas (taikoma Banko vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimas dėl atitikimo reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 12 dalies 1 punkte ir 13 dalies 1–2 punktuose)

BDAR 10 str., BDAR 6 str. 1 d. c p. ir 3 d., ADTAĮ 3 str. 1 d. ir 5 str. 1 d., Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 str. 2d., 12 d. 1 p. ir 13 d. 1- 2 p.

Teistumas (taikoma likusiems Banko  darbuotojams)

BDAR 10 str., BDAR 6 str. 1 d. c p. ir 3 d., ADTAĮ 3 str. 1 d. ir 5 str. 1 d., Bankų įstatymo 34 str., 10 d. ir 14 d.

Administraciniai nusižengimai (taikoma Banko finansų maklerio pareigybės darbuotojams, kurie teikia investavimo konsultacijas ir priima iš klientų pavedimus ir SBAM Direktoriui (CEO) bei SBAM investicinius sprendimus priimantiems asmenims t.y. Investicinio komiteto nariams Investicijų valdymo skyriaus vadovui, Akcijų ir KIS grupės vadovui, Obligacijų grupės vadovui, Fondų valdytojams, Jaunesniųjų fondų valdytojams), SBD Direktoriui (CEO), pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims t. y. Rizikos valdymo vadovui, Aktuarinės funkcijos vadovui, Atitikties vadovui, Audito funkcijos vadovui)

BDAR 6 str. 1 d. c p.,  Finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 2 d. 2 p Lietuvos Banko valdybos nutarimas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo Nr. 03-181.

 

Kandidato vertinimas, užtikrinti teisės aktuose vadovams keliamus reikalavimus (taikoma Banko stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos vadovui ir jo pavaduotojui, vidaus audito tarnybos vadovui, SBAM Direktoriui (CEO) ir investicinius sprendimus priimantiems asmenims, t.y. Investicinio komiteto nariams, Investicijų valdymo skyriaus vadovui, Akcijų ir KIS grupės vadovui, Obligacijų grupės vadovui, Fondų valdytojams, Jaunesniesiems fondų valdytojams, SBD Direktoriui (CEO) ir pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims t.y. Rizikos valdymo vadovui, Aktuarinės funkcijos vadovui, Atitikties vadovui, Audito funkcijos vadovui)

 

Pagal Lietuvos banko reikalavimus patvirtinta vadovo anketa ir renkami duomenys, pvz.: vardas ir pavardė, buvusi pavardė, elektroninis paštas, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, turėto paso, asmens tapatybės kortelės duomenys, gyvenamosios vietos, korespondencijos adresas, tel. numeris, išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo veikla per paskutinius 10 metų, specifinės žinios, kurios padėtų einant pareigas finansų rinkos dalyvyje, įgytos einant nurodytose pareigose, civiliniai ieškiniai, administracinės, baudžiamosios bylos tiek fizinių asmenų, tiek kontroliuojamų įmonių atžvilgiu, fizinių, juridinių asmenų bankrotas, restruktūrizavimas, jeigu buvo valdomos įmonės (atitinkami procentai, užimamos pareigos), įmonių finansiniai rezultatai, pareigos kitose darbovietėse, juridiniai asmenys, kurių dalyviai yra susiję asmenys, giminaičiai, privatūs interesai, finansiniai įsipareigojimai ir kita LB vertinant ir išduodant leidimą reikšminga informacija ir dokumentai

BDAR 6 str. 1 d. b p. BDAR 6 str. 1 d. c p., BDAR 10 str. Lietuvos Banko valdybos nutarimas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo, LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 str. 4 d.

Esant poreikiui perduodama Lietuvos bankui / Europos Centriniam Bankui

Duomenys susiję su taikomomis / netaikomomis sankcijomis (taikoma Banko vadovams (t. y. Banko stebėtojų tarybos nariams, Banko valdybos nariams, Administracijos vadovui ir jo pavaduotojams, Vidaus audito tarnybos vadovui), Banko pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims (t. y. Rizikos valdymo funkcijos vadovui (CRO), Atitikties užtikrinimo funkcijos vadovui (CCO), Vidaus audito funkcijos vadovui, Finansų vadovui (CFO), IT vadovui (CIO)), Grupės įmonių valdybos nariams, Grupės įmonių direktoriams (CEO), Grupės įmonių pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims (SBD Audito funkcijos vadovui, Rizikos valdymo vadovui, Aktuarinės funkcijos vadovui, Atitikties vadovui)

 

Pagal Lietuvos banko reikalavimus renkami duomenys: vardas, pavardė, gimimo data

BDAR 6 str. 1 d. b p., BDAR 6 str. 1 d. c p. Lietuvos Banko valdybos nutarimas Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo (p. 9.4.2.)

Esant poreikiui perduodama Lietuvos bankui/ Europos Centriniam Bankui

iki darbo santykių ar kadencijos pabaigos

Kandidatų, kai nors vienas darbdavys yra SBAM – turimų VP sąrašo informacija tokia kaip: VP tipas, VP pavadinimas, ISIN, VP skaičius,  VP saugotojas, VP savininko vardas, pavardė

BDAR 6 str. 1 d. b p., BDAR 6 str. 1 d. c p., Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių 61 - 64 str.

Esant poreikiui perduodama Lietuvos bankui / Europos Centriniam Bankui

10 m. po darbo santykių pabaigos

Duomenys, susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, ir dalykinėmis savybėmis, gauti iš esamo darbdavio

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Neperduodama

 

Duomenys, susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, ir dalykinėmis savybėmis, gauti iš buvusio darbdavio

BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisėtas interesas, įtvirtintas ADTAĮ[2] 5 str. 2 d., patikrinti kandidatūros tinkamumą)

Neperduodama

 

[1] BDAR 6 str. 1 d. a p. – Kandidatas išreiškia sutikimą; b p. – vykdome su Kandidatu sudarytą darbo ar kitą sutartį, c p. – duomenys reikalingi vykdyti teisinę prievolę, f p. – egzistuoja Banko grupės ar kito asmens teisėtas interesas.

[2] Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

7.2. Praktikantų atranka (vertinimas)

Žemiau įvardinti duomenys renkami apie Praktikantus.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.
 

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius praktikos sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas (taikoma CV)

Adresas (gyvenamoji vieta)

Mobilaus ar kito telefono numeris

Elektroninio  pašto adresas

CV informacija (išsilavinimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios praktikos atlikimo vietos, darbovietės)

Informacija apie kandidato vertinimą

BDAR 6 str. 1 d. b p.

Neperduodama

 

7.3. Kandidatų į stebėtojų tarybos narius atranka  

Žemiau įvardinti duomenys renkami apie Kandidatus į Banko stebėtojų tarybos narius, ir kai tai aiškiai įvardinta - apie jų artimuosius. Tam, kad įgyvendintume teisės aktų reikalavimus, Lietuvos bankui / Europos Centriniam Bankui reikės pateikti žemiau išvardintą informaciją apie Jus.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

CV informacija (išsilavinimas, kalbų mokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios darbovietės, asmeninės savybės)

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.

Lietuvos bankas / Europos Centrinis Bankas

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas

 

8. Sutarties sudarymas

8.1. Darbo sutarties sudarymas / Darbo santykių įgyvendinimas

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

BDAR 6 str. 1 d. b p., BDAR 6 str. 1 d. c p.

Sodra

50 metų pasibaigus sutarčiai

Asmens kodas

Pareigų ėjimo pradžia

Sutarties rūšis

Mobilaus ar kito telefono numeris

Neperduodame

Elektroninio pašto adresas

Adresas (gyvenamoji vieta)

Pareigybė

Darbo funkcijos

Darbo užmokestis

Išbandymo laikotarpis

Kita darbo sutartyje nurodyta informacija

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento informacija (mokymo įstaiga, išsilavinimo laipsnis ir kt.)

10 metų po darbo santykių

Nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), (jei vaiką (-us) augina vienas (-a) – tai įrodančio dokumento informacija)

Sveikatos pažyma / medicinos knygelė / kiti sveikatos būklę patvirtinantys dokumentai (neįgalumas ir pan.)

Vairuotojo pažymėjimas (jei tai reikalinga darbo funkcijoms atlikti) (taikoma vairuotojo pareigybei)

Nesaugome

 

9. Informacija apie Kandidatus (įskaitant ir Kandidatus į Banko stebėtojų tarybos narius) ir jų artimuosius, kaip Banko grupė tvarko asmens duomenis)

9.1. Teisės aktų reikalavimų, keliamų Kandidatams (įskaitant ir Kandidatus į Banko stebėtojų tarybos narius) užtikrinimas

Detalesnė informacija Kandidatams (įskaitant ir Kandidatus į Banko stebėtojų tarybos narius) apie jų duomenų tvarkymą pateikiama vidiniuose Banko grupės informavimo dokumentuose sudarius darbo ar kitas sutartis.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Duomenys apie Kandidato (įskaitant ir Kandidatus į Banko stebėtojų tarybos narius) artimiausius gimines (giminystės laipsnis, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo metai, darbo vieta, pareigos)

BDAR 6 str. 1 d. c p., BDAR 6 str. 1 d. f p. (Banko grupės teisėtas interesas užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą, kai konkretūs duomenys teisinės prievolės vykdymui nėra tiksliai išvardinti teisės aktuose) Bankų įstatymo 34 str. 10, 12 d., LB Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų 8.3 p., 8.7 p.

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų 42 p.

Neperduodame

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo ar kitos sutarties su Kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas, 10 m. po darbo santykių ar pareigų ėjimo pabaigos

 

9.2. Kiti atvejai, kaip yra tvarkomi duomenys apie Banko valdybos narius, Banko stebėtojų tarybos narius ir jų artimuosius

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodate informaciją apie mane? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugote šią informaciją apie mane?

Kontrolė dėl finansinių priemonių prekybos

Vardas (-ai), pavardė (-ės), pavardė (-ės) suteikta (-os) gimus, asmens kodas, gimimo data, asmeninis ir darbo mobilaus ar kito telefono numeris, adresas, kontroliuojamos įmonės.

Duomenys apie artimiausius gimines (giminystės ryšys, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo metai ar asmens kodas, kontroliuojamos įmonės, užimamos pareigos)

BDAR 6 str. 1 d. c p., Piktnaudžiavimo rinka Reglamento 18, 19 str.

Lietuvos Bankas

 

5 metus nuo sąrašų atnaujinimo bei nuo pranešimų pateikimo

Vardas (-ai), pavardė(-ės), finansinių priemonių sandorio informacija

Nasdaq

Užtikrinant vidinio skolinimo ir su Banko grupe  susijusiems asmenims skolinimo reikalavimus

Vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas ir (ar) gimimo data, adresas, mobilaus ar kito telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontroliuojamos įmonės, turimų akcijų skaičius, užimamos pareigos

Duomenys apie artimiausius gimines (giminystės ryšys, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo metai ar asmens kodas, kontroliuojamos įmonės, turimų akcijų skaičius, užimamos pareigos), sandorio informacija

BDAR 6 str. 1 d. c p. Bankų įstatymo 52 ir 53 straipsniai,

Pelno mokesčio įstatymo 40 str.

Lietuvos Bankas (PRDB),

Saugoma 10 metų

 

10. Neatrinktų Kandidatų į darbuotojus, Praktikantų duomenų tvarkymas darbo / praktikos Banko grupėje pasiūlymams ateityje pateikti

Tais atvejais, kai kandidatuojama į konkrečią darbo / praktikos Banko grupėje poziciją, tačiau  nėra pateikiamas darbo / praktikos pasiūlymas,  bet gali būti  prašoma sutikimo tvarkyti asmens duomenis siekiant pasiūlyti darbą / praktiką Banko grupėje ateityje, kai manoma, jog yra tinkamas kandidatas konkrečiai darbo / praktikos Banko grupėje pozicijai.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas (-ai), pavardė (-ės), mobilaus ar kito telefono numeris, elektroninio pašto adresas, CV informacija (išsilavinimas, kalbų mokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios darbovietės, asmeninės savybės)

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

 

12 mėn. nuo sutikimo gavimo dienos

 

11. Kandidatų, Praktikantų apklausa dėl atrankos vertinimo

Siekiant įvertinti Banko grupės kandidatų į darbuotojus, praktikantus atrankos procesus ir juos tobulinti, bus tvarkomi asmens duomenys siunčiant Kandidato pateiktais kontaktais apklausas. Jeigu Kandidatas nepageidauja tokio Jo asmens duomenų tvarkymo, Jis turi teisę išreikšti prieštaravimą el. paštu šių Taisyklių 18 punkte nurodytais kontaktais.

Koks tvarkymo tikslas?

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas mums leidžia rinkti šią informaciją apie Jus?

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Atrankos į Banko grupės darbuotojus ar praktikantus įvertinimas, vykdant Kandidatų, Praktikantų apklausą

Vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas, Jūsų atrankos proceso įvertinimas (balas ir nuomonė)

BDAR 6 str. 1 d. f p. –

Banko grupės teisėtas interesas vertinti kandidatų į darbuotojus, praktikantus atrankos  proceso sėkmingumą, rezultatyvumą ir jį tobulinti  

Duomenys nėra perduodami kitiems duomenų valdytojams

 

12  mėn. nuo atrankos pabaigos

 

12. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Kandidatų duomenys yra gaunami iš pačių Kandidatų, Jų artimųjų, Banko grupės darbuotojų, darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, personalo atrankų įmonių, su kuriomis Bankas yra sudaręs sutartis, įvairių valstybinių ir ne valstybinių registrų ir institucijų, viešosios erdvės.

Kai Kandidatas nusprendžia kandidatuoti į konkrečią darbo Banko grupėje poziciją per socialinius tinklus (Facebook, LinkedIn),  iš šių socialinių tinklų į Banko interneto svetainėje integruotą Teamtailor kandidatų valdymo sistemą yra gaunami tokie Kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir mobilaus ar kito telefono numeris, jeigu jis yra nurodytas socialiniuose tinkluose.

Informaciją apie Kandidatus galima atskleisti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip IT, buhalterines paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams), kad jie galėtų atlikti jiems pavestą asmens duomenų tvarkymą, griežtai laikantis mūsų nurodymų.

Kai tvarkomi Kandidatų asmens duomenys naudojant Banko interneto svetainėje integruotą Teamtailor kandidatų valdymo sistemą (Kandidatai pateikia savo duomenis užsiprenumeruojant darbo ir / ar praktikos pasiūlymus, kandidatuojant į konkrečią darbo ir / ar praktikos Banko grupėje poziciją ar, kai duomenis apie Kandidatus pateikia Banko grupės darbuotojai ar personalo atrankos įmonės, sudariusios sutartis su Banku, rekomenduojant  kaip potencialius kandidatus ar praktikantus), Kandidatų asmens duomenys yra atskleidžiami ir pasitelktam duomenų tvarkytojui – Teamtailor AB Teamtailor kandidatų valdymo sistemą, ir šio tvarkytojo pasitelktiems pagalbiniams tvarkytojams: Amazon Web Service, Heroku, Google Ireland Limited;  Intercom, Datadog Inc;  Google Firebase Cloud Messaging; Section.io; Apple Inc. Atkreipiame Kandidatų dėmesį, kad Teamtailor pasitelkti pagalbiniai tvarkytojai gali keistis, o aktualią informaciją apie Teamtailor pasitelktus pagalbinius duomenų tvarkytojus galite rasti šiuo adresu: https://support.teamtailor.com/en/articles/4723968-sub-processors-used-for-the-service.

Be to, apie Kandidatus galime atskleisti informaciją:

 • jei tai reikia padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus;
 • ketinant parduoti Banko grupės veiklos ar jo turto dalį, atskleidžiant Kandidatų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Banko grupės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Taisyklėse nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate gauti asmeninę duomenų tvarkymo informaciją, prašome kreiptis šių Taisyklių 18 punkte nurodytais kontaktais.

Jei šiose Taisyklėse kaip duomenų tvarkymo teisinis pagrindas nurodyta BDAR 6 str. 2 d. b p. (sutarties vykdymas) arba BDAR 6 str. 2 d. c p. (teisinės prievolės vykdymas), nurodyti tvarkomi duomenys yra būtini įvardintiems tikslams pasiekti.

 

13. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes[1]

Atkreipiant Kandidatų dėmesį, kad tuomet, kai yra tvarkomi Jų asmens duomenys naudojant Banko interneto svetainėje integruotą Teamtailor kandidatų valdymo sistemą, Kandidatų asmens duomenys yra perduodami į trečiąją valstybę (Jungtines Amerikos Valstijas), žemiau lentelėje nurodytiems Teamtailor AB pasitelktiems duomenų tvarkytojams (pagalbiniams tvarkytojams). Pastebime, kad Europos Komisijos sprendimu JAV nėra pripažintos užtikrinančiomis tinkamą duomenų apsaugos lygį.

Pagalbinis

tvarkytojas

Paslaugų pobūdis

Buveinės

vieta

Duomenų saugojimo vietos valstybė

Nuoroda į tinkamas apsaugos priemones įtvirtinantį dokumentą pagal BDAR 46 str. 2 d.

Amazon Web Service

Duomenų bazės saugojimas

JAV

Airija

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[ https://d1.awsstatic.com/Controller_to_Processor_SCCs.pdf_]

Heroku

Debesų kompiuterijos (nutolusio serverio) paslaugos

JAV

Airija

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[_https://www.salesforce.com/eu/blog/2021/09/salesforce-dpa-update-contractual-clauses.html_]

Google Ireland Limited

Google Analytics slapuko pagalba atliekama reklaminės kampanijos, lankytojų skaičiaus ir elgsenos stebėsena

JAV

Airija / JAV

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[__https://business.safety.google/adsprocessorterms/_]

Intercom

Klientų aptarnavimo pokalbių palaikymas (angl. Customer support chat), el. laiškų ir naujienlaiškių siuntimas

JAV

JAV

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[__https://www.intercom.com/legal/data-processing-agreement_]

Datadog

Žurnalinių įrašų tvarkymas (angl. log management)

JAV

Vokietija

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

https://www.datadoghq.com/pdf/Datadog_GDPR_Data_Processing_Addendum_v2.0_2021.09.27.pdf_]

Google Firebase Cloud Messaging

„Push“ pranešimai Android sistemoje

JAV

JAV

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms]

Section Inc

Suderinti pristatymo tinklą

JAV

JAV

Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[https://www.section.io/legal-stuff/data-processing/]

Apple Inc.

„Push“ pranešimai Apple sistemoje

JAV

JAV

 Europos Komisijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 str. 2 d. c p.)

[https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/]

[1] Trečiosiomis valstybėmis laikoma: visos valstybės, kurios nėra Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybės narės

Siekiant užtikrinti lygiavertę asmens duomenų apsaugą perduodant duomenis į trečiąsias valstybes, tai, kuri suteikiama Europos Sąjungoje, ne tik yra sudarytos sutartys nustatančios asmens duomenų perdavimo sąlygas pagal Europos Komisijos 2021-06-04 įgyvendinamuoju sprendimu (ES) 2021/914 dėl standartinių sutarčių sąlygų, kuriomis asmens duomenys perduodami į trečiąsias valstybes pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas, bet taip pat, atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo praktiką, yra nustatytos ir papildomas apsaugos priemonės, užtikrinančios standartinių apsaugos priemonių veiksmingumą:

 • visas duomenų srautas yra perduodamas šifruotu ryšiu;
 • visi dokumentai yra šifruojami ir „ramybės būsenoje“;
 • nėra naudojamos šakninės paskyros;
 • naudojami serveriai, esantys Europos Sąjungos teritorijoje (išskyrus, kai asmens duomenis tvarko pagalbiniai tvarkytojai Google Ireland Limited, Intercom; Google Firebase Cloud Messaging; Section.io; Apple Inc.);
 • visiems darbuotojams taikomas dviejų veiksnių prisijungimas;
 • Google Analytics naudojimo atveju įgyvendintos priemonės siekiant anonimizuoti IP;
 • sutartinės priemonės, įpareigojančios pagalbinius duomenų tvarkytojus nedelsiant pranešti apie gautus prašymus atskleisti tvarkomus asmens duomenis, jei tai leidžia teisės aktai.

 

14. Kandidatų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Kandidatų teises, susijusias su  vykdomu Kandidatų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis Kandidatai gali pasinaudoti. Jei yra noras gauti daugiau informacijos apie savo kaip Kandidatų teises ar jas įgyvendinti, galima susisieki šių Taisyklių 18 punkte nurodytais kontaktais.

 • Kandidatai turi teisę būti informuoti, kokie duomenys yra renkami ir naudojami, prašyti prieigos prie duomenų arba jų kopijos (teisė susipažinti).
 • Kandidatai turi teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs duomenys būtų papildyti, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį (teisė prašyti ištaisyti duomenis).
 • Kandidatai turi teisę prašyti, kad Jų duomenys būtų pašalinti, jei tam yra pagrįstą priežastis (teisė būti pamirštam).
 • Kandidatai turi teisę reikalauti, kad Jų duomenų rinkimas ir naudojimas būtų apribotas, su sąlyga, kad laikomasi įstatymais numatytų kriterijų (teisė apriboti duomenų tvarkymą);
 • Atsižvelgiant į įstatymų numatytus kriterijus, Kandidatai turi teisę gauti savo pateiktus duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perkelti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui arba, kai techniškai įmanoma, galima prašyti, kad šie duomenys būtų perkeliami (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Kandidatai turi teisę prieštarauti, kad duomenys būtų renkami ir naudojami – tik tais atvejais, kai rinkimas ir naudojimas atliekami remiantis teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 punkto f dalis) (teisė prieštarauti). Kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys, nurodyta prie konkretaus duomenų tvarkymo tikslo.
 • Kandidatai turi teisę bet kada atsiimti  duotą sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo, pagrįsto duotu sutikimu, teisėtumui.

Nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Kandidatams pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imamasi gavus Kandidato prašymą dėl Jo, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams. Tokiu atveju Kandidatas būtų informuojamas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Atsisakyti įgyvendinti Kandidatų teises galima tik teisės aktų numatytais atvejais.

 

15. Nusiskundimai

Kandidatui manant, kad jei Jo, kaip asmens, teisės yra ir / ar gali būti pažeistos – yra kviečiamas nedelsiant kreiptis  šių Taisyklių 18 punkte nurodytais kontaktais. Gavus Kandidato skundą bus susisiekiama su Juo per pagrįstą laikotarpį ir informuojama apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatus.

Jei tyrimo rezultatai Kandidato netenkins, Jis galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.vdai.lrv.lt, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445).

 

16. Atsakomybė

Kandidatas yra atsakingas už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jo Banko grupei pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kandidato pateikti duomenys, Jis turi nedelsdamas  apie tai informuoti Banko grupę el. paštu [email protected] Banko grupė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Kandidatui dėl to, jog Jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Banko grupės jiems pasikeitus.

 

17. Taisyklių pakeitimai

Grupės įmonė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šias Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Banko interneto svetainėje. Kandidatui reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jį tenkina aktuali Taisyklių versija.

Atnaujinus Taisykles, Kandidatai bus informuojami  apie,  esminius pakeitimus paskelbiant juos Banko Interneto svetainėje.

 

18. Mūsų kontaktai

Esant ar iškilus klausimams, prašymams ar pastaboms dėl šių Taisyklių, vykdomo asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su asmens duomenų apsauga Banko grupėje susijusių klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai
Elektroninis paštas: [email protected]
Telefonas: 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
arba
Duomenų apsaugos klausimais:
[email protected]