Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Lietuvos investicijų indeksas

Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ investicijų valdytojų komandos rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1996 metų.

Lietuvos investicijų indekso vertė 2023 metais pakilo 3,3 proc. Pernai po ilgesnio laikotarpio augo Lietuvos obligacijų bei indėlių vertė, tačiau būsto vertės augimas lėtėjo.

Tai jau 12 metai iš eilės, kai Lietuvos investicijų indekso vertė didėja.

Lietuvos investicijų indeksas

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė.

Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių uždarbis keliais pjūviais iki 2023 m. pabaigos – nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m., per 10 metų (2013–2022 m.) ir 2022 m.

Vidutinė metinė grąža ilgesniu periodu

Remiantis indeksu, vidutinė metinė  investicijų grąža Lietuvoje 1996-2023 m. siekė 9,2 proc.

2023 m. Lietuvos investicijų indekso uždarbis siekė 3,3 proc. Lietuvos investicijų indekso augimą labiausiai lėmė būsto nuomos pajamos bei trumpalaikių ir ilgalaikių skolos vertybinių popierių (obligacijų) kainų šuoliai.

Lietuvos investicijų indekso turto klasių grąža

Investicijų į būstą nuomai grąža 2023 m. siekė 5,8 proc., daugiausiai prisidėdama prie Lietuvos investicijų indekso augimo. Tačiau tai – kone perpus lėtesnis augimas, nei vidutiniškai pastarąjį dešimtmetį. Būsto kainos augimo dedamoji per 2023 m. tebuvo 1,7 proc., nuomos pajamų dalis – 4,1 proc. Palyginti – vien būsto kainos augimas 2022 m. siekė 19,1 proc.

Lietuvos įmonių akcijų grąža grįžo į neutralią zoną. Palyginti, pastaruosius 10 metų jos generavo vidutinę 8,4 proc. grąžą. Vis dėl Lietuvos akcijų kainų bangavimas neprilygo „amerikietiškiems kalneliams“, kuriuos išgyveno Europos ir pasaulio akcijos. Lietuvos akcijų rinkų vidutinė metinė grąža siekia solidžius  7 – 8 proc. ir gerokai viršija infliaciją.

Ilgalaikių Vyriausybės obligacijų grąža patyrė įspūdingą šuolį ir 2023 m. siekė 4,2 proc., kai, palyginti, pastaruosius 10 metų ji vidutiniškai siekė 0,7 proc.

Lietuvos indėlių grąža 2023-aisiais dėl smarkiai išaugusių tarpbankinių palūkanų normų reikšmingai padidėjo iki 3,2 proc., kai pastaruosius 10 metų tesiekė vidutiniškai 0,4 proc. Vis dėlto, tikėtina, kad indėlių grąža jau pasiekė piką.

Daugiausiai uždirbo investavę pensijų fonduose

Likvidus šalies namų ūkių finansinis turtas per metus paaugo apie 10 proc. ir pasiekė 36,6 milijardo eurų. Per pastaruosius 10 metų turtas išaugo 2,5 karto. Lietuvos banko duomenimis, didžiąją dalį Lietuvos gyventojų likvidaus finansinio  turto – 70 proc. – sudarė pinigai ir indėliai. Ši dalis per metus sumažėjo 2 procentiniais punktais. Tačiau 2 procentiniais punktais išaugo gyventojų turto pensijų fonduose dalis. Pensijų fonduose gyventojų sukaupto turto suma per metus padidėjo 20 proc. ir bendrai beveik pasiekė penktadalį viso likvidaus namų ūkio turto – iš viso 6,84 mlrd. eurų. Palyginti, prieš 10 metų ši dalis buvo vos didesnė nei 10 proc.

Likvidus namų ūkių finansinis turtas

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis ir į skirtingus regionus.

Šalies turto klasių grąža

Turto klasė* 1996-2023 m. vidutinė metinė grąža (%) 2014-2023 m. vidutinė metinė grąža (%) 2023 m. grąža (%)
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m. Lietuvoje) 14.1 11.0 5.8
Būsto kaina Lietuvoje 7.1 7.1 1.7
Lietuvos įmonių Akcijos 8.7 8.8 -
Lietuvos trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indėliai) 3.9 0.4 3.2
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 4.2 0.7 4.2
Lietuvos II pakopos pensijų fondai - 5.8 14.3
Infliacija 3.9 4.1 8.7
Lietuvos investicijų indeksas 9.2 5.4 3.3

* Apskaičiuojant būsto įsigijimo ir nuomos grąžą, remiamasi „Ober-Haus“ duomenimis. ** Nuo įkūrimo 2004 m.

Visą Lietuvos investicijų indekso 2023 pristatymą rasite čia.

Turto klasių analizės metodika

Būsto pirkimas

1995 – 2023 m. „Ober-Haus“ OHBI indeksas

Būsto nuomos pajamingumas

1995 – 1998 m. 50 proc. vertinimo – nuomos ir būsto (OHBI) indeksai, 50 proc. vertinimo – „Alio reklamos“ skelbimai. 

1998 – 2023 m. Šaltinis: „Ober-Haus“

Vertinimo dalys pagal miestus: Vilnius – 60 proc., Kaunas – 20 proc., Klaipėda – 20 proc.

Nuo 2016 m. būsto kainos ir nuomos pajamos skaičiuojamos įvertinus sąnaudas. Sąnaudos sudaro 25 proc. būsto nuomos pajamų.

Lietuvos akcijos

1996 – 1999 m. Litin G indeksas

2000 – 2023 m. VILSE (OMXV)

Ilgalaikės Lietuvos obligacijos

1994 – 1995 m. Lietuvos iždo vekseliai. Šaltinis: finmin.lrv.lt   

1996 – 2001 m. Litin VVP indeksas, Šaltinis: Nasdaq Baltic

2002 – 2005 m. Šaltinis: Valstybės skolos leidiniai

2006 – 2023 m. VVP indeksas. Šaltinis: www.lb.lt

Trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės

1994 – 1999 m. Lietuvos iždo vekseliai.  Šaltinis: finmin.lrv.lt 

2000 – 2014 m. 6 mėn. VILIBOR

2015 – 2021 m. EURIBOR 6 mėn., min. 0 proc.

2022 – 2023 m. EURIBOR 1 mėn. metinis vidurkis

Europos akcijos

1996 – 2023 m. SXXP Index total return

Pasaulio akcijos

1996 – 2023 m. MSCI AC World Index (MXWD) total return, USD

JAV 10 metų obligacijos

1996 – 2023 m. Ilgalaikės 10 metų JAV obligacijos.  Šaltinis: pages.stern.nyu.edu

Auksas

1996 – 2023 m. XAU Index total return, USD

Pensijų fondai

2004 – 2023 m. Šaltinis: www.lb.lt

Infliacija

1996 – 2023 m. Apskaičiuota pagal Suderintąjį vartotojų kainų indeksą (SVKI).  Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pateikiama reklaminio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „SB Asset Management“ valdomus pensijų ar investicinius fondus arba bet kokias kitas finansines priemones. Nors šios informacijos turinys pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „SB Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, investavimo strategijas, taikomus mokesčius bei atidžiai susipažinti su sutarčių sąlygomis ir visais atitinkamo produkto dokumentais.