Kortelės blokavimas

Praradus mokėjimo kortelę, nedelsiant ją blokuokite:
paskambinę telefono numeriu 1813.

Prarasta mokėjimo kortelė nedelsiant bus blokuota. Per 7 banko darbo dienas kortelės naudotojas žodinį pranešimą turi patvirtinti raštu pateikdamas prašymą apie kortelės praradimą bet kuriame AB Šiaulių banko padalinyje.