Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Investiciniai fondai
Pildyti užklausą

SB alternatyviųjų investicijų fondas III

Trumpai apie fondą

„SB alternatyviųjų investicijų fondas III“ suteikia galimybę mažmeniniam investuotojui investuoti į pasaulinio lygio fondus, dažniausiai prieinamus tik profesionaliems investuotojams. Nuo 5 000 eurų galite pasinaudoti alternatyviųjų investicijų teikiama nauda – galimybe pasiekti didesnę portfelio grąžą sumažinant investavimo rizikingumą.

Pagrindinės naudos

Diversifikacija
Nukreipdami savo investicijas į skirtingus finansinius instrumentus sumažinate riziką
Profesionali priežiūra
Patyrę fondo valdytojai rūpinasi kaip pasiekti geriausią rezultatą
Grąža
Siekiama metinė grąža atskaičius mokesčius – 8,0 % - 8,5 % (priklauso nuo investuotos sumos)
Atviro tipo fondas
Fondas likvidus, todėl esant poreikiui išpirksime jūsų turimus fondo vienetus*

Pildyti užklausą

Planuojamos investicijos

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Pagrindinė informacija

Grynieji aktyvai A klasės grynieji aktyvai 52000,
B klasės grynieji aktyvai 35000
Įsteigimo data 2024-06-11
Minimali investavimo suma A klasės -  5000 EUR, papildomos investicijos nuo 1000 EUR
B klasės – 30 000 EUR, papildomos investicijos nuo 1000 EUR
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis 10 metų
Platinimas

Fondas yra atviro tipo – platinimas nebus stabdomas ir fondo veiklos trukmė neterminuota.
Pirminio platinimo laikotarpiu, kuris tęsis iki 2025 m. sausio 31 d., bus taikomi mažesni platinimo mokesčiai ir fondo vienetai išleidžiami kiekvieną mėnesį. Pasibaigus pirminiam platinimui fondo vienetai bus išleidžiami kas 3 mėnesius.

Fondo mokesčiai

Platinimo mokestis:

I etapas

iki 2024 08 31
 


0%​

II etapas

nuo 2024 09 01 ​
iki 2024 10 31


0.5%

III etapas

nuo 2024 11 01 
iki 2024 12 31​


1%

IV etapas

nuo 2025 01 01​
 


2%

 

Fondo valdymo mokestis bus skirtingas priklausomai nuo fondo vienetų klasės:

  • A klasėje bus taikomas 1,5 % (įsigyjant fondo vienetų nuo 5000 iki 29 999 EUR)
  • B klasėje bus taikomas 1 % (įsigyjant fondo vienetų nuo 30 000 EUR).

Kiti iš fondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.

*Išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu bus išperkami kas tris mėnesius.
Siekiant valdyti Fondo likvidumą pirmaisiais veiklos metais, pirmus du metus nuo Fondo veiklos pradžios taikomas 10% dydžio Fondo vienetų išpirkimo mokestis. Kai bendra vienu metu visų Dalyvių pateiktų paraiškų išpirkti Fondo vienetus suma viršija 10 procentų praėjusio Periodo Fondo GA vertės, Valdymo įmonė turi teisę atmesti proporcingą dalį Dalyvių paraiškų išpirkti Fondo vienetus.
Fondo veiklos trukmė Neribota
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 % kolektyvinio investavimo subjektai
Valdytojas UAB „SB Asset Management”
Fondo tikslas Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį

Pildyti užklausą

Svarbu žinoti

Investicijos į atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „SB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) negarantuoja investicijų pelningumo. Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti interneto svetainėje sb.lt/aif3 ar nemokamai gauti klientų aptarnavimo vietose.

Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, skolą, tikrąjį turtą (daugiausiai infrastruktūra),  kitas alternatyvaus turto klases (toliau – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas į investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža atskaičius mokesčius yra 8- 8.5 proc.(konkretus dydis priklauso nuo investuotos sumos). Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti.

Fondas yra atvirojo tipo, tačiau pirmus 2 metus nuo Fondo veiklos pradžios gali būti taikomas iki 10 proc. išpirkimo mokestis, o Fondo vienetų išpirkimas bus vykdomas Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.