Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Paslaugų įkainiai -
Vidaus ir kredito pervedimai SEPA eurais, bei gautų mokėjimų eurais įskaitymas

 

Val.

Diena

Banko padalinys

Interneto bankas / Mobilioji programėlė 

1. Kredito pervedimas iš kliento sąskaitos Banko viduje:

1.1. į savo sąskaitą Banke

 

D+0

2,00 EUR

nemokamai

1.2. į kito Kliento sąskaitą Banke

 

D+0

2,00 EUR

0,23 EUR

2. Kredito pervedimas SEPAiš kliento sąskaitos į kitus MPT

2.1. momentinis1

 

D+0

-

0,41 EUR

2.2. paprastas2

16:00

D+0

2,00 EUR

0,41 EUR

2.3. labai skubus3

16:00

D+0

35,00 EUR

30,00 EUR

3. Kiti kredito pervedimai SEPA:

3.1. kai Klientas neturi sąskaitos Banke

16:00

D+0

0,3 % nuo sumos (min. 9,00 EUR)4, 5

-

3.2. periodinis kredito pervedimas:

     

3.2.1. kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke

 

D+0

-

0,23 EUR

3.2.2. kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT

16:00

D+0

0,41 EUR

3.3. e. sąskaitos apmokėjimas:

       

3.3.1. vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke

 

D+0

-

0,23 EUR

3.3.2. vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje

16:00

D+0

-

0,41 EUR

 3.3.3. automatinis apmokėjimas į gavėjo sąskaitą Banke / kitame MPT Lietuvoje

   

nemokamai

3.4. įmokos už paslaugas:

 

3.4.1. į paslaugų teikėjo sąskaitą Banke

 

D+0

2,00 EUR

0,23 EUR

3.4.2. į paslaugų teikėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje

16:00

D+0

2,00 EUR

0,41 EUR

3.5. kredito pervedimas atsiskaitant per „Bank link“ sistemą

 

D+0

-

0,23 EUR

3.6. LĖŠŲ PERVEDIMAS (BE KLIENTO SUTIKIMO), VYKDANT PLAIS NURODYMĄ NURAŠYTI LĖŠAS​6:

   

1,00 EUR

4. Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame MPT Lietuvoje arba SEPA erdvės valstybėje)

18:00

D+0

nemokamai

1 Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA momentinis kredito pervedimas, kurio suma neviršija 100 000 Eur, vykdomas pagal Europos Sąjungoje veikiančios mokėjimų schemos taisykles. Kredito pervedimai vykdomi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visus metus be poilsio ir švenčių dienų. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos MPT, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

2 Kredito pervedimai SEPA nevykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, Velykų Didįjį penktadienį ir teisės aktuose nustatytomis švenčių dienomis.

3 Labai skubūs kredito pervedimai SEPA eurais išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

4 Vienam mokėjimui įvykdyti Klientas gali pateikti ne daugiau kaip 50 vnt. monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai). Jei vienam mokėjimui įvykdyti Klientas pateikia 51 vnt. ir didesnį kiekį monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai), Bankas turi teisę tokio mokėjimo nevykdyti.

5 Maksimali bendra kreditų pervedimų suma negali būti didesnė nei 3 000 EUR per dieną arba 9 999,99 Eur per mėnesį. Paslauga teikiama tik teisėtai valstybėje narėje gyvenantiems vartotojams, t.y. fiziniams asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pagal kitos valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi toje valstybėje narėje, taip pat kitiems vartotojams, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.

6 Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ „Registrų centras“ naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.

Kitos paslaugos, susijusios su e. Sąskaita ir periodiniu kredito pervedimu:

5. E. Sąskaita:

5.1. „E. sąskaitos“ gavimas interneto banke

nemokamai

5.2. prašymo „e. sąskaitai“ gauti pateikimas / atšaukimas 

nemokamai

5.3. e. sąskaitos automatinio apmokėjimo sutarties sudarymas ar nutraukimas

nemokamai

6. Periodinis kredito pervedimas: 

6.1. sutarties sudarymas padalinyje

nemokamai