Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID)

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (Finansinių priemonių rinkų direktyvą – angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID), Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse galioja teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus investicinių paslaugų teikimo reikalavimus.

Siekdami užtikrinti dar didesnį finansų rinkų skaidrumą ir rinkos dalyvių apsaugą, Europos Sąjungos įstatymų leidžiamieji organai atliko Finansinių priemonių rinkų direktyvos (angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II) pakeitimus, kurie Lietuvoje įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 3 d. ir veikia kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo pakeitimo pagrindas.

Šiaulių bankas, vykdydamas finansų įstaigoms keliamus reikalavimus, teikdamas investicines paslaugas laikosi skaidrumo, profesionalumo bei klientų interesus atitinkančių paslaugų teikimo principų ir taiko visas priemones, kurios užtikrina investuotojų interesų apsaugą bei finansinių priemonių rinkų funkcionavimo skaidrumą, galimų interesų konfliktų prevencijos priemonių diegimą ir laikymąsi.