Svarbi informacija ir dokumentai

Įsipareigojimų investuotojams draudimas
Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID)
Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo tvarka
Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo tvarkos santrauka
Investicinių paslaugų teikimo sąlygos

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos (galioja nuo 2018.06.01)

Interesų konfliktų vengimo, teikiant investicines paslaugas, tvarka
ETF Pagrindinės informacijos dokumentai
Investicinių paslaugų įkainiai
Informacija apie iš trečiųjų šalių gaunamas ir joms mokamas skatinimo priemones
Finansinių priemonių ir joms būdingos rizikos aprašymas
Investicinių paslaugų teikimo sutarties bendrosios sąlygos
Informacij​a apie ex-ante išlaidas ir susijusius mokesčius
Klientų kategorijos nustatymo taisyklės

Klientų kategorijos nustatymo taisyklės (galioja nuo 2019.11.04)

Informacija apie atsakingą investavimą