Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

INVL III pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Veiklos pradžia
2019-01-02
Valdytojas
SB Asset Management
Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Investavimo strategija

Fondas investuoja į skolos vertybinius popierius (obligacijas) ir investicinius fondus, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra obligacijos. Fondas rekomenduojamas mažą investicinę riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus.
Sudėtis: 100 proc. obligacijos.

Informacija apie pensijų fondą

Susiję dokumentai

Pensijų fondo informacinis dokumentas

Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Su tvarumu susijusią ikisutartinę informaciją galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

 • 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)+
 • 35% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) +
 • 10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) +
 • 10% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index) +
 • 5% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2022 m. kovo 3 d.

 • 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
 • 35% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 5% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

 • 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
 • 35% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 5% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

 • 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
 • 35% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

 • 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
 • 35% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2017 m. birželio 1 d.

 • 40 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index
 • 35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
 • 10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
 • 5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

 • 40 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR
 • 35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
 • 10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
 • 5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2015 m. gruodžio 7 d.

 • 40 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR
 • 35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
 • 10 % JP Morgan EMBI Global Core Index Hedged in EUR
 • 5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2015 m. kovo 27 d.

 • 50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
 • 40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
 • 10 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2012 m. kovo 31 d.

 • 50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
 • 30 % VILIBOR 1 Month
 • 20 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

 • 70 % Ethical Index Euro Composite Bond
 • 30 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2008 m. balandžio 14 d.

 • 100 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1–5 Yr Tr
Mokesčiai
 • Valdymo – 1 proc.
  skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
 • Dalies lėšų išėmimo – 10 proc.
  atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Depozitoriumo – mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
 • Kitos išlaidos – valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
Fondo ir lyginamojo indekso vertės

Svarbu žinoti

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „SB Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.