Kitos paslaugos

1. Pažymų ir kitų patvirtinimų parengimas1:

1.1. pažymų gyventojų turtui ir pajamoms deklaruoti parengimas

nemokamai

1.2. pažymų apie atidarytas, uždarytas sąskaitas ir jų likučius parengimas lietuvių kalba2

10,00 EUR

1.3. pažymų dėl paveldimų lėšų ar kito turto parengimas lietuvių kalba2 ir išsiuntimas suinteresuotiems asmenims el. paštu3

10,00 EUR

1.4. kitų raštų ir pažymų, nepatenkančių po 1.2 p. ir 1.3 p., parengimas3, 4:

1.4.1. lietuvių kalba

20,00 EUR

1.4.2. anglų kalba ir rusų kalba

30,00 EUR

2. Kopijavimas

0,30 EUR už puslapį (PVM įskaičiuotas)

3. Korespondencijos siuntimas Klientui: 

3.1. paštu Lietuvoje:

3.1.1. už paprastą laišką

1,50 EUR

3.1.2. už registruotą laišką

3,00 EUR

3.1.3. už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

10,00 EUR

3.2. paštu į užsienį:

3.2.1. už registruotą laišką

6,00 EUR

3.2.2. už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

55,00 EUR

4. Mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų išdavimas

1,50 EUR už kiekvieną kopijos lapą

5. Senesnių, nei vieneri metai, mokomųjų ir kitų dokumentų paieška archyve

5,00 EUR (PVM įskaičiuotas)

6. Mokėjimo dokumento (vienos operacijos įvykdytos per interneto banką) patvirtinimas Banke

1,00 EUR

1 Pažymos ir kiti patvirtinimai rengiami Klientui sumokėjus nustatytą komisinį atlyginimą ir pasiimant pažymą Banko padalinyje. Jei Klientas pageidauja dokumentus gauti paštu, papildomai taikomi korespondencijos siuntimo Klientui įkainiai.

2 Už pažymų parengimą anglų ar rusų kalba taikomas 1.4.2 p. numatytas įkainis.

3 Pažymos, pranešimai, raštai parengiami per 15 darbo dienų.

4 Už sudėtingų ir ilgesnio laikotarpio nei vieneri metai raštų ar pažymų rengimą papildomai gali būti taikomas 1.4. p. nurodytas įkainis atskirai už kiekvienus metus.