Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Šiaulių banko obligacijos su 7,7 % palūkanomis
Investavimo galimybė į 25 mln. eurų vertės banko obligacijas iki gegužės 17 d.

Šiaulių banko subordinuotosios obligacijos su
7,7 proc. metinėmis palūkanomis

Šiaulių bankas, įgyvendindamas 2024-04-23 patvirtintą programą dėl iki 100 mln. EUR  2 lygio subordinuotųjų obligacijų, viešai siūlo iki 25 mln. eurų bendros nominalios vertės subordinuotųjų obligacijų emisiją, suteikiančią galimybę kiekvienam privačiam investuotojui bei įmonei investuoti į banko vertybinius popierius. 

Pagrindinės obligacijų emisijos sąlygos

Bendra suma: iki 25 mln. eurų
Platinimas vyksta: 2024 m. gegužės 2 d. 9:00 val. iki 2024 m. gegužės 17 d. 15:30 val. (Lietuvos laiku)
Metinės palūkanos: 7,7 proc.
Trukmė: 10 metų su galimybe Banko iniciatyva, gavus Europos Centrinio Banko leidimą, išleistas obligacijas išpirkti po 5 metų nuo jų išleidimo bei kitais emisijos sąlygose numatytais atvejais. Patys investuotojai teisės reikalauti išankstinio obligacijų išpirkimo neturi.
Minimali investicijos suma: 1 000 eurų (1 obligacija)
Palūkanų mokėjimas: kas ketvirtį
Obligacijų subordinavimas: išleidžiamos subordinuotosios obligacijos. Tai reiškia, kad Banko bankroto arba nemokumo atveju visi iš obligacijų kylantys reikalavimai būtų vykdomi tik prieš tai patenkinus visus nesubordinuotus reikalavimus taikytinuose įstatymuose numatyta tvarka. Be to, tam tikrais atvejais (pvz. Bankui susidūrus su nemokumo grėsme ar kitomis krizėmis) kompetentingos institucijos LR ir ES teisės aktuose nustatyta tvarka obligacijų atžvilgiu gali pritaikyti gelbėjimo ir nuostolių mažinimo priemones (pvz. sumažinti obligacijų vertę, jas konvertuoti į kitas finansines priemones, pakeisti obligacijų sąlygas ir pan.).
Galimas prioritetas banko klientams: Bankas turi teisę, laikydamasis obligacijų išleidimo sąlygose numatytų principų, skirstant obligacijas, prioritetą teikti investuotojams, turintiems sąskaitą Šiaulių banke paskutinę viešo siūlymo laikotarpio dieną

Kodėl Šiaulių bankas?

 • Didžiausias ir ilgiausiai veikiantis nepriklausomas lietuviško kapitalo bankas
 • Plačiausias skyrių tinklas Lietuvoje ir aukščiausiai vertinama klientų aptarnavimo kokybė
 • Nuo 1994 m. kotiruojamas pagrindinėje „Nasdaq“ Baltijos vertybinių popierių biržoje
 • Nuosavybės kapitalas: 543 mln. eurų*
 • Iš viso turto: 4,8 mlrd. eurų*
 • Paskolų portfelis: 2,9 mlrd. eurų*
 • Indėlių portfelis: 3,2 mlrd. eurų*

*2023-12-31 duomenimis

Kodėl Šiaulių banko obligacijos?

 • Patikimo banko reputacija (Reitingų agentūra „Moody's“ Šiaulių bankui yra suteikusi investicinio lygio ilgalaikio skolinimo reitingą „Baa1“)
 • Didesnės nei indėlių palūkanos, investavimo rizika – didesnė
 • Fiksuoto pajamingumo priemonė
 • Gali būti teikiamas prioritetas Šiaulių banko klientams – vertiname Jūsų lojalumą

   Obligacijos platinamos tik iki gegužės 17 dienos 15:30 val.

Kur kreiptis?

Telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)

Naujienlaiškis

Kviečiame prenumeruoti obligacijų naujienlaiškį ir informaciją apie Šiaulių banko platinamas obligacijas gauti greitai ir patogiai.

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip tai suprantama pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2017/1129/ES, ir šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Banko vertybinių popierių ir nėra kaip nors susijęs su tokiu pasiūlymu arba kvietimu. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Banką, Obligacijas, jų viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Banko interneto svetainėje (www.sb.lt), taip pat adresu www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt

Lietuvos banko Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas skatinimu įsigyti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamas Obligacijas. Potencialiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą susipažinti su Prospektu siekiant suprasti visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Prospektas parengtas pagal Reglamento 2017/1129 reikalavimus ir Prospekto pagrindu bus vykdomas viešas Obligacijų siūlymas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje. 

Primename, kad investavimas susijęs su rizika. Jūsų investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, o tam tikromis aplinkybėmis Jūs galite prarasti visus investuotus pinigus.  

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, kuriems patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis. Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m JAV vertybinių popierių įstatymą (su atitinkamomis pataisomis) ir negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Vertybiniai popieriai nebus viešai siūlomi Jungtinėse Amerikos Valstijose.