Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

INVL II pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL pensija 1989-1995 Index Plus

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Veiklos pradžia
Valdytojas
SB Asset Management
Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Investavimo strategija

INVL pensija 1989-1995 Index Plus yra gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo fondas, kuris investuoja į akcijas, kol jo dalyviams sukanka 47 metai. Likus 18 metų iki pensijos, fondas pradeda mažinti akcijų ir didinti obligacijų dalį. Sulaukus 64 metų siekiama akcijų dalis fonde pasiekia 10 proc., tačiau gali svyruoti nuo 0 iki 20 proc.

Informacija apie pensijų fondą

Susiję dokumentai

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Su tvarumu susijusią ikisutartinę informaciją galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas apibūdina fondo investavimo strategiją ir yra sudarytas iš atskirų turto klases parodančių indeksų. Fondo atitikimą lyginamajam indeksui apibūdina sekimo paklaidos (angliškai „tracking error“) rodiklis, kurio maksimalus galimas dydis yra 5 proc.

Lyginamasis indeksas kinta laike, atsižvelgiant į vidutinį dalyvio amžių. Rizikingų turto klasių bendra dalis mažėja 5,12% / n kiekvieną darbo dieną (n-darbo dienų skaičius einamaisiais metais). „INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ fondo lyginamojo indekso rizikingų turto klasių (t.y. akcijų) dalis mažinama nuo 2039 metų pradžios iki pastovios dalies 2056 metais. Tuo pat metu yra didinama mažiau rizikingų turto klasių dalis (t.y. pinigų rinkos priemonių ir obligacijų).

Obligacijų rizikingumas mažinamas 2040 ir papildomai 2046 bei 2052 metų pradžioje, pasirenkant mažesnės trukmės euro zonos vyriausybių ir investicinio reitingo įmonių lyginamuosius indeksus.

Detalesnę informaciją apie lyginamojo indekso pokyčius rasite investavimo strategijos dalyje „Strateginio pensijų turto paskirstymo aprašymas“.
 

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.
 

2023 m. lapkričio 30 d. sudėtis:

 • 85% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index)
 • 12% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perksaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index)
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

2022 m. kovo 22 d. sudėtis:

 • 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

2021 m. kovo 1 d. sudėtis:

 • 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

2019 m. sausio 2 d. sudėtis:

 • 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
Fondo ir lyginamojo indekso vertės
Depozitoriumas

Pensijų fondo turtą saugančio depozitoriumo duomenys:

AB SEB bankas,
Konstitucijos pr. 24, 08105, Vilnius.

Svarbu žinoti

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudojo teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turėjo teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją bus galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 403 eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 403 iki 10 807 eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 807 iki 64 841 eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, paveldimas standartinis arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Paveldimo standartinio anuiteto su garantuojamu laikotarpiu atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos bus paveldimos, o nuo 85 metų išmokas mokės „Sodra“, ir išmokos bus nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 64 841 eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „SB Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.