Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Investiciniai fondai

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Pagrindinė informacija

Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 1-3 metai
Rizika Nuosaiki
Sudėtis 100% obligacijos
Valdytojas UAB „SB Asset Management”
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL sudėtinis fondas”
Subfondo tikslas Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą
Regionas Vidurio ir Rytų Europa

Įkainiai

Fondo pavadinimas Platinimo/įmokos Valdymo Sėkmės Keitimo Minimali investavimo suma
INVL Baltijos Fondas 0,00 % 2,00 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 0,00 % 0,45 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 0,00 % 1,25 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL alternatyvių investicijų fondas
ir 
INVL alternatyvių investicijų fondas II

Platinimas baigtas

1,50 % nėra nėra Platinimas baigtas

Trumpai apie fondą

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas veikia kaip finansuojantysis subjektas ir ne mažiau kaip 85 proc. savo grynųjų aktyvų investuoja į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Likusi INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo turto dalis laikoma pinigais arba investuojama į subfondo strategiją atitinkant likvidų turtą arba išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.

Nuo 2023-12-01 fondo keitimo mokestis sumažintas nuo 0,25% iki 0%.

Nuo 2023-12-01 fondas išbrauktas iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo.

Fondo pavadinimas iki 2016-02-17 – „Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas.

2016-01-19 dieną prie subfondo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“.

Susidomėjote?

Daugiau informacijos apie fondą suteiks mūsų konsultantai

Užpildyti formą

Informacija apie fondą

Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
 

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

 • 50% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)
 • 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
 • 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2022 m. kovo 3 d.

 • 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
 • 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

 • 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

 • 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

 • 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
 • 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)


Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes

Svarbu žinoti

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.sb.lt

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Jeigu fondas turi lyginamąjį indeksą, jis parenkamas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą. Lyginamasis indeksas yra rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų grąža.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „SB Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.