Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Investicinės kryptys: apžvalgos ir vienetų kainos

INVL Index Plus

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis
Vidutinė metinė grąža
Investicinės krypties
informacija
Veiklos pradžia
2022.07.01
Rizikos lygis
5
Fondo ir lyginamojo indekso vertės (XLSX)

Investavimo strategija

Taikoma akcijų, įskaitant joms lygiavertes finansines priemones, strategija, kurios tikslas yra pasiekti vidutinę akcijų rinkų grąžą. Šio tikslo siekiama per aktyvų portfelio valdymą, naudojant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, akcijos, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės ar alternatyvios investicijos. Siekiamas kitų turto klasių nei skolos vertybiniai popieriai strateginis svoris yra apie 100 proc., tačiau šių investicijų dalis gali kisti nuo 70 iki 100 proc. krypties turto priklausomai nuo rinkos situacijos ir kitų aplinkybių. Tai reiškia, kad skirtingais laikotarpiais fiksuoto pajamingumo, akcijų ir alternatyvių investicijų dalys gali reikšmingai skirtis. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos apsidrausti nuo valiutos kurso pasikeitimo rizikos.

Detali informacija

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2024-03-31 datai:

 • INVL Equity & AI II-o lygio investicinis krepšelis | UL2206300015 | 99,12 %

INVL Equity & AI II-o lygio investicinį krepšelį sudaro:

 • iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 18,42 %
 • iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 16,98 %
 • Amundi MSCI USA ESG Climate Ne | USAC FP | 15,55 %
 • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 8,14 %
 • iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 5,47 %
 • iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 5,17 %
 • AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA | EMXU GY | 4,94 %
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 4,80 %
 • iShares MSCI EM EX-China UCITS | MTPI FP | 4,54 %
 • Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 4,49 %
Lyginamasis indeksas

MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (perskaičiuotas į eurus)

84,39 %

MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (perskaičiuotas į eurus)

12,61 %

European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

3,00 %

Svarbu žinoti

Draudėjas savo nuožiūra renkasi investicinę (-es) kryptį (-s), su kuria (kuriomis) susiejamas draudėjo kapitalas kaupiamas pagal Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Draudikas) siūlomas investicinio draudimo sutartis. Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investicines kryptis privalo atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, investicinių krypčių Pagrindinės informacijos dokumentais, investicinių krypčių taisyklėmis, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu) ir kita draudiko paruošta informacija apie draudimo sutarties sąlygas ir sutarčiai būdingą riziką. Draudėjui tenka investavimo rizika, rizika dėl investuotų lėšų nuvertėjimo ar praradimo. Istorinė investicinės krypties vienetų grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis bei negarantuoja ateities rezultatų. Investicinės krypties vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, draudėjas gali atgauti mažiau lėšų nei investavo, prarasti žymią investuotų lėšų dalį arba visas investuotas lėšas. Draudikas ar kitas investavimo objekto, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, valdytojas (toliau – investicijų valdytojas) nėra atsakingi už investicinės krypties vieneto vertės pokyčius. Nors skelbiama informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys draudėjai. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį, ar pasirinkti konkrečias investicines kryptis.

Draudikas investicinių krypčių vienetų kainų skaičiavimui bei paskelbimui taiko „T+1“ modelį, t. y. investicinio vieneto kaina apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama iki kitos darbo dienos pabaigos. Atkreipiame dėmesį, jog visuomet reikia įvertinti ir tai, jog nedarbo dienos turi įtakos kainų paskelbimui, taip pat gali pasitaikyti aplinkybės, nepriklausančios nuo Draudiko, dėl kurių investicinės krypties vieneto kainos bus apskaičiuotos ar paskelbtos vėliau. Skelbiama investicinių krypčių vienetų kaina apskaičiuota įvertinus investavimo objekto, į kurį investuojamos krypties lėšos, valdytojo taikomus mokesčius. Kiti draudimo sutarties mokesčiai, kuriais mažinama sukaupto kapitalo vertė, į investicinių krypčių vienetų kainą nėra įtraukti, jie yra nurodyti draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse ir kainyne, o faktinės išskaičiuotos mokesčių sumos – draudėjui kasmet pateikiamoje metinėje sutarties ataskaitoje.