Lizingo įkainiai

* Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą

1. Administravimo mokestis už lizingo sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos):

1.1. jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis, ir:

1.1.1. turto kaina iki 29 999,00 EUR

nuo 1,0 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

1.1.2. turto kaina nuo 30 000,00 EUR iki 59 999,00 EUR

nuo 0,7 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

1.1.3. turto kaina nuo 60 000,00 EUR

nuo 0,5 % turto kainos 

1.2. jei lizingo objektas yra kitas turtas

nuo 1,0 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

2. Administravimo mokestis už veiklos nuomos sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos)

nuo 1,5 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

3. Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis 

3.1. už mokėjimo dienos pakeitimą

20,00 EUR

3.2. už kitų sąlygų pakeitimą

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

4. Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo, mokėjimo dienos keitimo mokestis

nuo 20,00 EUR

5. Išankstinio išpirkimo mokestis

netaikoma