Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Paslaugų įkainiai -
Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1. Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į savo ar kito kliento sąskaitą (kai Klientas turi sąskaitą Banke)1

1.1. eurų banknotais

0,15 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR) 

1.2. eurų monetomis, jei suma 5,00 EUR ir didesnė

4,5 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR)

1.3. užsienio valiutų banknotais

1 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR)

1.4. indėlio valiuta banknotais indėliui sudaryti / papildyti Banko padalinyje, kai panaudojama visa įmokama suma nedelsiant

nemokamai

2. Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į kito kliento sąskaitą kai Klientas neturi sąskaitos Banke2

0,3% (min. 9 EUR)  

3. Grynųjų pinigų išėmimas Banko padaliniuose3

3.1. grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos ar kaupiamojo indėlio dalies atsiėmimas, nepasibaigus sutartyje numatytam indėlio terminui.

0,9 % nuo grynųjų pinigų išėmimo sumos (min. 6,00 EUR)

3.2. (taikoma visų tipų indėliams) indėlio ir jo palūkanų išėmimas  per 30 kalendorinių dienų pasibaigus sutartyje numatytam indėlio terminui, jei indėlio sutarties terminas ilgesnis nei 180 dienų.

Nemokamai4

3.3. (taikoma Terminuotajam indėliui PLIUS) indėlio ar jo dalies atsiėmimas esant ypatingoms aplinkybėms.

Nemokamai

4. Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000,00 EUR arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000,00 EUR sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Banką

Nemokamai

4.1. Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo komisinis atlyginimas

0,2 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 300,00 EUR)

5. Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus (įskaitant keitimą į to paties nominalo kitus banknotus ar monetas)
(kartu su šiuo komisiniu atlyginimu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo komisinis atlyginimas (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos))

5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 5,00 EUR)

6. Banknotų perskaičiavimas ir tikrinimas neatliekant kitų operacijų

0,10 EUR už banknotą

1 Grynųjų pinigų įmokėjimo komisinis atlyginimas netaikomas, jeigu Klientas įmoka eurus į savo sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą eurais, pervesti įmokėtą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Banke ar kitame MPT. Grynieji pinigai visuomet bus įmokami į Kliento turimą sąskaitą Banke ir iš jos bus atliekamas mokėjimas kitiems asmenims.

2 Maksimali grynųjų pinigų įmokėjimo suma negali būti didesnė nei 9 999,99 EUR per mėnesį. Paslauga teikiama tik teisėtai valstybėje narėje gyvenantiems vartotojams, t.y. fiziniams asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pagal kitos valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi toje valstybėje narėje, taip pat kitiems vartotojams, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.

3 Grynieji pinigai išmokami Eurų ir užsienio valiutos banknotais bei Eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 6 EUR arba mažiau.

4 Išėmimas užsienio valiuta galimas, jeigu yra tenkinama papildoma sąlyga - lėšos indėlio sudarymo dieną buvo įneštos ta pačia užsienio valiuta grynaisiais pinigais (Terminuotojo indėlio PLIUS atveju, ši sąlyga netaikoma).