Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1. Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į savo1,2 ar kito kliento sąskaitą, turint sąskaitą Banke

1.1. eurų banknotais

0,15 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR) 

1.2. eurų monetomis, jei suma 5,00 EUR ir didesnė

4,5 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR)

1.3. užsienio valiutų banknotais

1 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 5,00 EUR)

1.4. indėlio valiuta banknotais indėliui sudaryti / papildyti, kai panaudojama visa įmokama suma nedelsiant

nemokamai

2. Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į kito kliento sąskaitą kai Klientas neturi sąskaitos Banke3

0,3% (min. 9 EUR)  

3. Grynųjų pinigų išėmimas Banko padaliniuose4

3.1. grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos

0,9 % nuo grynųjų pinigų išėmimo sumos (min. 6,00 EUR)

3.1.1. indėlio ir jo palūkanų išėmimas eurais, jei sutarties terminas ne trumpesnis nei 180 dienų ir indėlio sutartis nenutraukta prieš terminą5

eurais nemokamai

3.1.2. terminuotojo indėlio PLIUS ir jo palūkanų išėmimas6

nemokamai

4. Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000,00 EUR arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000,00 EUR sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Banką

nemokamai

4.1. Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo komisinis atlyginimas

0,2 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 300,00 EUR)

5. Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus (įskaitant keitimą į to paties nominalo kitus banknotus ar monetas)
(kartu su šiuo komisiniu atlyginimu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo komisinis atlyginimas (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos))

5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 5,00 EUR)

6. Banknotų perskaičiavimas ir tikrinimas neatliekant kitų operacijų

0,10 EUR už banknotą

1 Grynųjų pinigų įmokėjimo komisinis atlyginimas netaikomas, jeigu Klientas įmoka eurus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įmokėtą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Banke ar kitame MPT.

2 Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įmokant tėvams, globėjams, įtėviams).

3 Maksimali grynųjų pinigų įmokėjimo suma negali būti didesnė nei 9 999,99 EUR per mėnesį. Paslauga teikiama tik teisėtai valstybėje narėje gyvenantiems vartotojams, t.y. fiziniams asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba pagal kitos valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi toje valstybėje narėje, taip pat kitiems vartotojams, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.

4 Grynieji pinigai išmokami Eurų ir užsienio valiutos banknotais bei Eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 6 EUR arba mažiau.

5 Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas galimas per 30 kalendorinių dienų nuo indėlio termino pabaigos. Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas užsienio valiuta galimas, jeigu yra tenkinamos visos indėlio ir jo palūkanų nemokamo išėmimo eurais sąlygos ir lėšos indėlio sudarymo dieną buvo įneštos užsienio valiuta grynaisiais pinigais.

6 Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas galimas per 30 kalendorinių dienų nuo indėlio termino pabaigos. Taip pat indėlio dalies atsiėmimo nenutraukiant indėlio sutarties ar indėlio nutraukimo atvejais pagal ypatingas aplinkybes.