II pakopos pensijų fondai

II pakopa – tai pensijos kaupimas fonduose, leidžiantis sukaupti pensijai iki 20-30% buvusio uždarbio. Kaupti gali visi asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Į šiuos fondus pervestos lėšos investuojamos.

Kaip kaupiama II pakopoje?

Prie Jūsų II pakopos pensijos prisideda ir valstybė. II pakopoje įmokos kas mėnesį mokamos iš dviejų šaltinių: Jūsų ĮMOKA – 3% nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ ir VALSTYBĖS PASKATA – 1,5% nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Jei anksčiau kaupėte minimaliai ar tik dabar prisijungėte prie kaupimo II pakopos pensijų fonduose, Jūsų ir valstybės įmokos bus mažesnės bei didės palaipsniui, o maksimalų dydį (3+1,5%) pasieks 2023 metais. Daugiau apie II pakopos įmokas galite skaityti čia.

Beje, jei kažkada sustabdėte įmokas į II pakopos fondą, Jūsų sukauptos lėšos yra toliau investuojamos, o atsinaujinti įmokas galite bet kada.

Pensijų išmokos

Nuo 2020 m. liepos 1 d. sulaukus pensijos, II pakopos pensijų dalyviai ją gaus iš dviejų šaltinių: sukauptų II pakopos pensijų fondo lėšų ir „Sodros“. Kaip bus mokama pensija priklauso nuo to, kiek lėšų būsite sukaupę II pakopos pensijų fonde.

Pensijų fondų lėšos gali būti išmokamos šiais būdais:

Svarbu žinoti, kad kol lėšos yra pensijų fonde (kaupiant ar gaunant periodines išmokas), jos yra paveldimos. Gaunant anuiteto išmokas, didžioji dalis II pakopoje sukauptų lėšų gali būti paveldimos, tai priklauso nuo Jūsų pasirinkto anuiteto rūšies.

Daugiau apie Pensijų išmokas.

Platinami II pakopos pensijų fondai

Šiaulių banko platinamus pensijų fondus valdo turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, priklausanti vienai iš pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės bendrovės taip pat valdo investicinius fondus, alternatyviąsias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas finansines priemones.  

II pakopos pensijų fondai veikia gyvenimo ciklo principu - pensijai kaupiama 7 fonduose, kurie yra suskirstyti pagal dalyvių gimimo metus ir patys palaipsniui keičia rizikingumą, tad kaupiantiesiems niekuo nereikia rūpintis.

II pakopos pensijų fondai

Fondas

Fondų strategija

INVL pensija 1996‑2002

Gyvenimo ciklo fondai - tai tikslinės grupės fondai, kurių investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų bei mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę.

Fondų turtas investuojamas pagal iš anksto parinktą laike kintančią investavimo strategiją. Fondų investavimo strategija kinta pagal dalyvių, kuriems skirtas atitinkamas fondas, amžių.

Kuo dalyvis jaunesnis, tuo jam pagal amžių tinkamas fondas daugiau investuoja į rizikingas turto klases, o dalyvių amžiui artėjant link pensinio amžiaus ir siekiant apsaugoti sukauptą sumą, mažiau rizikingų turto klasių dalis didėja.

INVL pensija 1989‑1995

INVL pensija 1982‑1988

INVL pensija 1975‑1981

INVL pensija 1968‑1974

INVL pensija 1961‑1967

INVL pensija 1954‑1960

INVL pensijų turto išsaugojimo fondas

Atkreipiame dėmesį, kad būtina atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles, įvertinti su investicijomis susijusias rizikas ir susipažinti su taikomais mokesčiais.

Kaip tapti pensijų kaupimo sistemos dalyviu arba pakeisti pensijų fondą?

Tapti pensijų kaupimo sistemos dalyviu paprasta – tereikia pasirašyti pensijų kaupimo sutartį su pensijų kaupimo bendrove. Jei jau esate pasirašę II pakopos pensijų kaupimo sutartį, galite keisti valdymo bendrovę, pasirinkdami vieną iš „INVL Asset Mangament“ valdomų pensijų fondų.

Patogiausia užpildyti užklausos formą, ir su Jumis susisieks mūsų Banko atstovas arba kviečiame atvykti į artimiausią Banko klientų aptarnavimo padalinį ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį.

Išsamesnės informacijos galite teirautis telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio).

Pensijų fondų lėšos yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.

Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. II pakopos pensijų fondams taikomi pensijų įmokų, turto valdymo mokesčiai. Taip pat iš pensijų fondų turto gali būti dengiamos valiutos keitimo sąnaudos.

II pakopos pensijos kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.

Kaupiant ne gyvenimo ciklo pensijų fonde, likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, siūloma apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.

Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.sodra.ltwww.lb.lt.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. AB Šiaulių bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.