Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

INVL III pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL MEDIO III 47+

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Veiklos pradžia
2007-09-24
Valdytojas
SB Asset Management
Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Investavimo strategija

Fondo lėšų investavimo tikslas – prisiimant vidutinę riziką, siekti didesnės nei vidutinė grąžos. Fondo investicijos tolygiai paskirstomos tarp įmonių akcijų bei su jomis susijusių investicijų ir vyriausybių, centrinių bankų išleistų ar jų garantuotų obligacijų, bankų indėlių ar įmonių obligacijų. Šį fondą patariame rinktis vidutinio amžiaus (47–58 m.) žmonėms. Sudėtis: 50 proc. akcijos, 50 proc. obligacijos (fondo taisyklėse numatoma, kad fondas į akcijas gali investuoti iki 70 proc.).

Informacija apie pensijų fondą

Susiję dokumentai

Pensijų fondo informacinis dokumentas

Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Su tvarumu susijusią ikisutartinę informaciją galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

 • 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) +
 • 10% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Yr Total Return Index (LEC5TREU Index) +
 • 10% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) +
 • 10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) +
 • 10% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index) +
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)+
 • 41% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index)+
 • 6% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index)

Nuo 2022 m. kovo 3 d.

 • 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
 • 10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
 • 10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
 • 43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

 • 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
 • 10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
 • 10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
 • 43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

 • 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
 • 10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
 • 10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
 • 43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

 • 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index)
 • 10% ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index)
 • 10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
 • 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
 • 43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
 • 4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)

Nuo 2017 m. birželio 1 d.

 • 10 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index
 • 10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
 • 10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
 • 10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
 • 3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
 • 43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
 • 4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

 • 10 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 7–10 year TR
 • 10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
 • 10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
 • 10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
 • 3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
 • 43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
 • 4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. rugsėjo 2 d.

 • 10 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 7–10 year TR
 • 10 % Ethical Euro Corporate Bond Index
 • 10 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe
 • 10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe
 • 10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Plus EMBI+ Composite USD
 • 3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index
 • 43 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
 • 4 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

 • 45 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
 • 55 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

 • 50 % MSCI All Countries World Index
 • 45 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
 • 2,5 % Dow Jones-UBS Commodity Index TR
 • 2,5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Mokesčiai
 • Valdymo mokestis – 0,80 proc.
  skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
 • Dalies išėmimo mokestis – 10 proc.
  atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Startinis mokestis-  30proc.
  pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu mokamoms pensijų įmokoms taikomas 30 proc. startinis mokestis, per šį laiką negalintis viršyti 200 eurų, tačiau nuskaitomas tol, kol pasiekiama minimali 100 eurų suma. Šis mokestis taikomas tik naujiems Dalyviams, kurių sutartys įsigaliojo po 2018-06-14, ir Dalyviams, perėjusiems iš kitos valdymo įmonės valdomo pensijų fondo. Dalyviams, perėjusiems iš kito Valdymo įmonės valdomo pensijų fondo, startinis mokestis nėra taikomas, jei tarp Valdymo įmonės valdomų pensijų fondų pervedamų lėšų suma yra didesnė nei 2000 EUR ir nuo sutarties įsigaliojimo kitame Valdymo įmonės valdomame pensijų fonde yra praėję daugiau nei 12 mėnesių.
 • Depozitoriumo – mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
 • Kitos išlaidos – valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,3 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
Fondo ir lyginamojo indekso vertės

Svarbu žinoti

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „SB Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.