Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

„INVL Asset Management“ Investiciniai fondai

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, priklauso vienai iš pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės bendrovės taip pat valdo pensijų fondus, alternatyviąsias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas finansines priemones.

Investicinis fondas

Strategija

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

  • Lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.
  • Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą ir prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos.
  • Rekomenduojama minimali investavimo į fondą trukmė – 1–3 metai.

INVL Baltijos fondas

  • Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas.
  • Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.
  • Rekomenduojama minimali investavimo į fondą trukmė – 3-5 metai.

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Šiuo metu subfondo vienetų pardavimas, išpirkimas ir keitimas yra sustabdytas. 
Daugiau informacijos skaitykite čia.

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

  • Lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (vertybinių popierių biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius;
  • Investuojant derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.
  • Rekomenduojama minimali investavimo į fondą trukmė – 2 metai.

Investuojama suma

Kiek lėšų skirti investicinių fondų vienetams įsigyti, rekomenduojama pasirinkti atsižvelgiant į savo investavimo tikslus, pageidaujamą riziką ir pelną bei finansines galimybes. UAB „INVL Asset Management“  valdomiems investiciniams fondams netaikomi minimalios investuojamos sumos apribojimai (minimali suma – 0 EUR).

Investicinių fondų mokesčiai

Investicinių fondų valdymui taikomi valdymo ir platinimo mokesčiai (įmokos). Gali būti taikomi ir sėkmės bei keitimo mokesčiai. Detaliau su taikomais mokesčiais galite susipažinti čia.

Rizika

Investuojant į investicinius fondus lėšos patikimos valdytojui, todėl pirmiausia rekomenduojame įvertinti jo kompetenciją, t. y. kiek turto valdo valdytojas, kokie yra istoriniai turto valdytojo pasiekti grąžos rezultatai, taip pat ar valdytojo fondai yra įvertinti tarptautiniais reitingais (pvz., „Morningstar“, „Lipper“).

Taip pat svarbu įvertinti, kad net mažiausios rizikos investiciniai fondai, pavyzdžiui, pinigų rinkos ar obligacijų, keičiantis rinkos sąlygoms gali prarasti dalį vertės, tad galite atgauti mažiau, nei investavote. Prieš įsigyjant investicinio fondo vienetų, taip pat svarbu įvertinti jų likvidumą.

Investicinių fondų rizika dažniausiai yra mažesnė nei pavienių akcijų, nes jie yra diversifikuoti pagal turto klases, sektorius, regionus ir kitais aspektais.

Kitaip tariant, investicinio fondo lėšos gali būti investuojamos į įvairių įmonių akcijas, todėl mažėja vienos įmonės kredito rizika. Jei toks investicinis fondas investuoja į kelias įvairių šalių ir sektorių bendroves, tai rizika mažėja dar labiau. Jei tas pats fondas papildytų savo strategiją ir investuotų į obligacijas ir kitas turto rūšis, tai rizika sumažėtų ir turto klasių aspektu.

Tad prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame atidžiai išnagrinėti investicinio fondo strategiją ir investavimo taisykles, nustatytas pasirinkto investicinio fondo dokumentuose (prospektuose, taisyklėse).

Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas, raginimas ar rekomendacija įsigyti kurių nors finansinių priemonių, jas parduoti ir (ar) sudaryti sandorį (-ius).

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, investicijos gali būti tiek pelningos, tiek nuostolingos, finansinės naudos galima ir negauti, galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo AB Šiaulių bankas valios ir veiksmų. Istoriniai fondo rezultatai nėra patikimas ateities grąžos ir rizikos rodiklis. AB Šiaulių bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.

Nors informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, AB Šiaulių bankas ir „INVL Asset Management“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurie gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti investicinį fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias rizikas, taikomus mokesčius ir kitus atskaitymus bei atidžiai perskaityti investicinio fondo taisykles, prospektą ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.