Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Investiciniai fondai

INVL Baltijos fondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis

Pagrindiniai duomenys

Naujausi duomenys Data
Vieneto vertė
Grynieji aktyvai
Vertės pokytis Dienos
Mėnesio
Trijų mėnesių
Metų

Pagrindinė informacija

Veiklos pradžia 2005-12-15
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3-5 metai
Rizika Aukšta
Sudėtis 100% Akcijos
Valdytojas UAB „SB Asset Management”
Fondo tikslas Siekti maksimalaus turto prieaugio investuojant į Baltijos valstybėse veikiančių įmonių akcijas
Regionas Baltijos šalys

Įkainiai

Fondo pavadinimas Platinimo/įmokos Valdymo Sėkmės Keitimo Minimali investavimo suma
INVL Baltijos Fondas 0,00 % 2,00 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 0,00 % 0,45 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 0,00 % 1,25 % nėra nėra 0,00 EUR
INVL alternatyvių investicijų fondas
ir 
INVL alternatyvių investicijų fondas II

Platinimas baigtas

1,50 % nėra nėra Platinimas baigtas

Trumpai apie fondą

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.

Nuo 2023-12-01 Lietuvoje platinamiems fondo vienetams platinimo mokestis sumažintas nuo 2% iki 0%.

Nuo 2023-12-01 fondas išbrauktas iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo.

2020-01-15 prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”.

Fondo pavadinimas iki 2016-02-17 – „Finasta Baltic Fund“.

Susidomėjote?

Daugiau informacijos apie fondą suteiks mūsų konsultantai

Užpildyti formą

Informacija apie fondą

Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2007 m. sausio 1 d.

100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index)

Nuo 2005 m. gruodžio 15 d.

100 % OMX BALTIX

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes

Svarbu žinoti

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.sb.lt

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Jeigu fondas turi lyginamąjį indeksą, jis parenkamas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą. Lyginamasis indeksas yra rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų grąža.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „SB Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.