Sąlyginis mokėjimas

SĄLYGINIS MOKĖJIMAS - tai atsiskaitymo būdas tarp fizinių ar juridinių asmenų, kai trišale sutartimi, sudaryta tarp banko, deponento ir gavėjo, bankas įsipareigoja sąlyginio mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas pervesti gavėjui, įvykdžius sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutartyje numatytas sąlygas.

  • Užtikrina saugų atsiskaitymą sudarant stambius sandorius, t. y. perkant arba parduodant didelės vertės turtą (įmonių akcijas, nekilnojamąjį turtą ir pan.);
  • Lėšos gavėjui (pardavėjui) pervedamos, kai bankui pateikiami sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutartyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys lėšų pervedimo sąlygų įvykdymą;
  • Lėšos, pervestos į sąlyginio mokėjimo sąskaitą, gali būti naudojamos tik sutartyje nustatyta tvarka ir tikslu.
  • Bankas, deponentas ir gavėjas sudaro trišalę sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutartį, kurioje nurodoma, kokias terminais ir kokie dokumentai turi būti pateikti bankui, kad pinigai būtų pervesti gavėjui.
  • Deponento vardu atidaroma sąlyginio mokėjimo sąskaita, į kurią deponentas turi pervesti lėšas už perkamą turtą.
  • Kai bankui pateikiami dokumentai, patvirtinantys sąlyginio mokėjimo sutartyje numatytų sąlygų įvykdymą, lėšos pervedamos gavėjui. Jei sąlygos neįvykdytos iki sutartyje nustatyto termino, lėšos grąžinamos deponentui.

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).