Kreditai privatiems klientams

1. Kreditai privatiems asmenims:

1.1. administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą (vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos)

0,40 % nuo kredito sumos (min. 160,00 EUR)

1.2. kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

1.2.1. už mokėjimo dienos pakeitimą

20,00 EUR

1.2.2. už kitų sąlygų pakeitimą

150,00 EUR

1.3. išankstinio grąžinimo mokestis (taikomas Būsto ir Nekilnojamo turto kreditams)

Palūkanų keitimo dieną – nemokamai

Kitomis dienomis ne daugiau nei 3 % grąžinamo kredito ar jo dalies sumos. Tikslus dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintomis „Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisyklėmis.“

1.4. išankstinio grąžinimo mokestis (taikomas kitiems privačių asmenų kreditams)

1,5 % nuo anksčiau termino laiko grąžinamos sumos

1.5. įsipareigojimo mokestis (skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos) 

0,40 % metinių palūkanų nepanaudotos kredito sumos

1.6. mokestis už sutikimo dėl pakartotinio turto įkeitimo kitam kreditoriui išdavimą

150,00 EUR

2. Vartojimo kreditai:

2.1. administravimo mokestis

1,0 % (min. 30,00 EUR)

2.2. sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

50,00 EUR

3. Studijų kreditai:

3.1. dokumentų analizės mokestis

14,48 EUR

3.2. administravimo mokestis (vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos)

0,5 % (min. 28,96 EUR)

3.3. sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

14,48 EUR

4. Kitų kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo mokestis 

50,00 EUR