Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtintu „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu“, informuojame Jus, kad  nuo 2012 m.  sausio 2 d. Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ginčus su finansinių paslaugų teikėjais – finansų institucijų klientams manant, kad jų teisės buvo pažeistos, tačiau nepavykus problemos išspręsti su pačiu paslaugų teikėju.

Kaip informavo Lietuvos bankas, ginčai nagrinėjami dėl paskolų, draudimo, investicinių paslaugų, mokėjimų ir kitų finansinių paslaugų tarp šias paslaugas teikiančiųjų ir vartotojo, taip pat Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių ginčai su šių subjektų ar fondų valdytojais, kylantys iš dalyvavimo atitinkamame subjekte ar fonde santykių. Nagrinėjami ir investuotojų bei emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčai, kylantys iš vertybinių popierių platinimo santykių. Į Lietuvos banką galima kreiptis dėl maždaug 500 paslaugų teikėjų.

Daugiau informacijos apie skaitykite Lietuvos banko internetinėje svetainėje.