Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Kaip mes investuojame

Mūsų tikslas – atverti savo klientams kapitalo rinkų potencialą ir padėti sukaupti kuo didesnę pinigų sumą, laikantis numatytos kiekvienos krypties strategijos ir rizikos ribų. Siekdami įgyvendinti šį tikslą, remiamės investavimo principais, kuriuos pavadinome Index Plus.

Index Plus

Index Plus investavimas yra mūsų pasirinktas sprendimas, kuris derina pigaus, efektyvaus ir plačiai per pasaulį išskaidyto indeksinio investavimo privalumus su aukštesniu rizikos ir grąžos santykio siekimu privačiose alternatyviose rinkose.

Investavimas privačiose rinkose reikalauja kitokio pobūdžio pastangų, investavimo bei teisinių žinių, patirties ir profesionalių sprendimų. Mes parenkame tik tokias investicijų valdytojų komandas, kurios jau yra įrodę ilgametį gebėjimą atskleisti privačių investicijų potencialą. Mes tai darome ne tik tam, kad klientams uždirbtume didesnę grąžą, bet ir diversifikuotume investicijų portfelį, sumažintume jo svyravimus.

Kaip šie principai atsispindi kiekvienoje „SB draudimo“ investicinėje kryptyje:

Index

Investuojame į daugiau įmonių ir šalių aprėpiančius ir plačiai geografiniais / sektorių pjūviais diversifikuotus indekso fondus bei biržoje prekiaujamus fondus (ETF).

Aktyvus investavimas viešosiose, ypač išsivysčiusiose efektyviose pasaulio rinkose, ilguoju laikotarpiu pasiteisina rečiau, todėl mes atrenkame pigiausius ir plačiausiai pasaulyje išskaidytus indekso fondus ir reguliariai ten investuojame.

Indeksinis investavimas – investavimo strategija, kuomet yra atkartojama pasirinkto investicinio indekso struktūra. Toks investavimo būdas leidžia žemiausiomis sąnaudomis pasiekti tūkstančius pasaulio įmonių bei užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą, ypač pritaikytą periodiniam investavimui.

Plus

Atliekame Plus veiksmus, kurie padeda valdyti rizikas, svyruojant rinkoms.
 

Baltijos šalių rinka

Investuojame į įmones Baltijos regione. Mes, viena didžiausių regione investicijų valdytojų komanda, išmanome savo namų regioną, todėl gebame identifikuoti ir realizuoti čia esančias idėjas, kurios turi didesnį grąžos potencialą. Nuolat analizuojame Baltijos regiono akcijas, todėl geriau jaučiame pulsą, kai didžiųjų pasaulio investuotojų horizonte Baltijos šalių akcijų rinkos lieka nepastebėtos.

Neapsiribojame tik Baltijos šalių akcijomis, ieškome ir unikalių investicinių sprendimų. Pavyzdžiui, finansuojame daugiabučių renovaciją Lietuvoje, kuri leis ne tik sumažinti priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų suvartojimo, bet ir sukurs naujų darbo vietų bei pagerins gyvenimo kokybę renovuotų namų šeimininkams.
 

Alternatyvios turto klasės

Dalį investicinio portfelio nukreipiame į privačias alternatyvias rinkas. Mūsų komanda į privataus kapitalo rinkas investuoja jau 30 metų. Ši patirtis ir sukauptos žinios leidžia sėkmingai identifikuoti privačių rinkų nišas ir pasinaudoti jose slypinčiomis galimybėmis. Todėl dalį investicijų, kuri ilgainiui gali siekti net iki 30 proc., mes nukreipiame į privačias rinkas. Taip galime investuoti į biržoje nesančias įmones, nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūros bei energetikos objektus, tokius kaip saulės ir vėjo jėgaines.

Privačios alternatyvios rinkos yra patraukli investicinė kryptis, nes:Obligacijos ir aktyvūs obligacijų fondai

Aktyviai investuojame į pavienių valstybių ir įmonių obligacijas. Obligacijos yra laikomos saugiu aktyvu, tačiau investuojant į besivystančių šalių ar rizikingesnes įmonių obligacijas galima gauti aukštesnę grąžą. Todėl sujungdami skirtingų rizikų obligacijas, kuriame balansuotą obligacijų portfelį ir siekiame pagerinti rizikos ir grąžos tikslus.

Reikšmingą dalį obligacijų portfelio mes tiesiogiai investuojame į vertybinius popierius – tai padeda mažinti sąnaudas ir daugiau sutaupyti klientui.

Obligacijų dalyje taip pat investuojame į viešose rinkose neprieinamas galimybes – alternatyvų turtą, tokį kaip privati skola.
 

Taktiniai sprendimai

Atliekame retus, tačiau kuo tikslesnius taktinius sprendimus, išskirdami regioną, sektorių ar rizikos lygį, kai įžvelgiame perteklinį optimizmą ar pesimizmą, nebijodami rinktis priešingą kelią, tačiau visada prisimindami, kad ilgalaikė investicijų kryptis yra viena – į viršų.
 

Atsakingo investavimo politika

Šiaulių bankas tiki, kad aplinkos, socialiniai ir valdysenos (angl. environmental, social and governance, ESG) veiksniai yra neatskiriama modernaus investicinio proceso dalis. Mes siekiame atrasti ir paremti progresyviausius tvarius verslus ir tikime, kad jie suteiks didžiausią ilgalaikę naudą mūsų investuotojams.

Atsakingo investavimo politiką rasite čia.