Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Paslaugų įkainiai -
Banko sąskaitos

1. Sąskaitos atidarymas

nemokamai

2. Sąskaitos tvarkymas1 (išskyrus nerezidentus ir MPT)2

3,00 EUR/mėn.

3. Sąskaitos uždarymas

Nemokamai

3. Kliento atstovo atstovavimo dokumentų tikrinimas3

3,00 EUR

4. Duomenų patikra, identifikuojant Klientą4

400,00 EUR

5. Lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas

0,05 % (min. 3,00 EUR)

6. Sąskaitos išrašo pateikimas:

6.1. Banko padaliniuose:

6.1.1. dienos

0,50 EUR

6.1.2. mėnesio

1,50 EUR

6.1.3. ketvirčio

3,00 EUR

6.1.4. metų

9,00 EUR

6.2. Interneto banke 

nemokamai už paskutinius 5 metus

6.3. Mobiliojoje programėlėje

nemokamai už paskutinius 6 mėnesius

7. Mokestis už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 1 000 000 EUR5

Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.

8. Mokestis Finansų įstaigoms už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 500 000 EUR6

Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) minus 0,5 proc. punkto / 360 d.

1 Komisinis atlyginimas nurašomas nuo Kliento Sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai Sąskaitai) nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Jei lėšų Komisiniam atlyginimui nurašyti nepakanka, Bankas šį Komisinį atlyginimą (ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai bet kurioje Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Komisinis atlyginimas netaikomas vertybinių popierių operacijų / taupymo / kaupiamosioms / depozitinėms sąskaitoms.

2 Nerezidentams, MPT, juridiniams asmenims rezidentams, kurio steigėjas (akcininkas) yra nerezidentas, turintis 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau, arba naudos gavėjas yra fizinis asmuo nerezidentas ir juridiniams asmenims, kurių veikla priskiriama aukštos rizikos veikloms taikomas individualus įkainis, kurio dydis Klientui pasiūlomas iki Sąskaitos sutarties sudarymo arba dalykinių santykių eigoje informuojant klientą individualiai prieš 30 kalendorinių dienų. Bankas taip pat turi teisę reikalauti iš Kliento depozito (užstato) visam banko sąskaitos sutarties galiojimo laikotarpiui.

Aukštos rizikos veiklos:

3 Komisinis atlyginimas taikomas už Kliento atstovo atstovavimo dokumento patikrinimą  ir (jei reikalinga) atstovo priskyrimą prie Kliento sąskaitos (-ų) valdymo, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus.

4 Komisinis atlyginimas taikomas: juridiniam asmeniui nerezidentui ir juridiniam asmeniui rezidentui, kurio steigėjas (akcininkas) yra nerezidentas, turintis 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau, arba naudos gavėjas yra fizinis asmuo nerezidentas. Šis mokestis taikomas tiek pradedant dalykinius santykius, tiek dalykinių santykių eigoje, kai tokio Kliento vadovu ir/ar akcininku, ir/ar naudos gavėju tampa nerezidentas. Duomenų patikra atliekama tik sumokėjus Komisinį atlyginimą. Tuo atveju, jei Bankas dėl prevencinių priežasčių arba Klientas dėl asmeninių priežasčių nusprendžia neatidaryti sąskaitos, Kliento sumokėtas Komisinis atlyginimas negrąžinamas.

5 Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų Kliento banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už lentelėje nurodytą limitą. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe skelbiama čia. Tuo atveju, jei Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe būtų teigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi nuliui.

6 Finansų įstaigomis laikomos įmonės (įskaitant filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios finansines, investicines, draudimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant: bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.