Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Finansavimas su garantinėmis priemonėmis

Šiaulių bankas – pirmoji finansinė institucija Lietuvoje, pradėjusi bendradarbiauti su INVEGA garantiniu fondu. Įvertinę INVEGA teikiamų paslaugų įtaką verslo plėtrai ir gyvybingumui, kviečiame pasinaudoti jų privalumais.

Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams su INVEGA teikiama priemone - dalies palūkanų kompensavimu.

Paskolos ir lizingas su portfelinėmis garantijomis

Portfeline garantija garantuojama 80 proc. finansuojamos sumos ir šis dydis taikomas kiekvienam į portfelį įtraukiamam sandoriui, todėl pasinaudojus šia priemone finansavimas bus palengvintas, jei susidūrėte su nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Priemonė teikiama kaip de minimis pagalba.

Paskolos su portfeline garantija 3

Kas gali kreiptis?

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

Maksimalios sandorio sumos

Iki 1 875 000 EUR arba:

  • 937 500 EUR kelių transporto sektoriuje veikiančioms įmonėms
  • 234 375 EUR pirminėje žemės ūkio produktų gamyboje veikiančioms įmonėms
  • 375 000 EUR įmonėms, užsiimančioms pirmine žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veikla
Terminai

Maksimali paskolos trukmė su portfeline garantija:

  • Finansavimas investicinės paskolos, finansinės nuomos (lizingo) forma - 120 mėn.
  • Apyvartinių lėšų finansavimas paskolos forma – 60 mėn.
  • Apyvartinių lėšų finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Paskolos su individualia garantija

Individuali garantija – INVEGOS įsipareigojimas, užtikrinantis pirmos paskolos dalies, sudarančios iki 80 proc. paskolos sumos grąžinimą Bankui, paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymo atveju. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą Bankas užsitikrina įkeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą arba kitą kliento pasiūlytą užstatą.

Kas gali kreiptis?

SVV – Pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.
Didelės – didelės įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų

Maksimali garantijos suma

SVV – 5 000 000 EUR
Kai vykdoma arba ketinama vykdyti krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį –
750 000 EUR

Didelės* – 1 500 000 EUR
Kai vykdoma arba ketinama vykdyti krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį –
750 000 EUR


*Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 10 000 000 EUR

Reikalavimai paskolai ir paskolos paskirtis

SVV
Minimali nuosava dalis – 20%
Garantijos dydis iki 80 %, bet ne mažiau kaip 5 000 EUR

Didelės
Minimali nuosava dalis – 20%
Garantijos dydis iki 80%

  • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
  • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
  • apyvartinėms lėšoms (trumpalaikio kredito ir (ar) kredito linijos forma), reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar (kredito linija) prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms (sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimo) teikti. Maksimalus apyvartinės paskolos terminas – 36 mėn.;
  • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Individuali garantija ūkio subjektams

Ši individuali garantija padės išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus užstato problemą bei sukurs sąlygas gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis. Garantija gali būti suteikta finansavimui, kuris skirtas investiciniams projektams įgyvendinti ar apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti. Garantija teikiama už paskolas, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra, žuvininkyste.

Kas gali kreiptis?

Ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra, žuvininkyste.

Maksimalios sandorio sumos

Suteikiama už paskolą, ne didesnę kaip 1 160 000 EUR

Terminai

Individualios garantijos trukmė priklauso nuo suteikiamos paskolos termino.

Paskolų garantijos teikiamos

Visiems investiciniams projektams įgyvendinti arba apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti

Kur kreiptis?

Jus taip pat gali dominti