Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Trūkstant užstato – finansavimas su garantinėmis priemonėmis

Šiaulių bankas – pirmoji finansinė institucija Lietuvoje, pradėjusi bendradarbiauti su valstybės finansų įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Įvertinę INVEGA teikiamų paslaugų įtaką verslo plėtrai ir gyvybingumui, kviečiame pasinaudoti jų privalumais.

Taip pat siūlome pasinaudoti INVEGA teikiamos priemonės galimybe susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas – dalies palūkanų kompensavimu – labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms ir verslininkams bei ūkio subjektams.

Dvejojate, kurią priemonę pasirinkti? Šiaulių banko specialistai pakonsultuos dėl finansavimo ir parinks tinkamiausią sprendimą pagal Jūsų poreikius! 

Kreiptis

Kodėl tai naudinga?

Garantinės priemonės palengvina finansavimo gavimą verslui, kai šis susiduria su nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Paskolos su portfeline garantija 3

Portfeline garantija garantuojama 80 proc. finansuojamos sumos ir šis dydis taikomas kiekvienam į portfelį įtraukiamam sandoriui.

Paskolos su portfeline garantija 3 SVV subjektui, atsižvelgiant į jo vykdomą veiklą, teikiamos su nereikšminga (de minimis) pagalba.

Priemonė finansuojama valstybės lėšomis.

Kas gali kreiptis?

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

Maksimalios sandorio sumos

Iki 2 812 500  EUR arba:

 • 234 375 EUR pirminėje žemės ūkio produktų gamyboje veikiančioms įmonėms;
 • 375 000 EUR įmonėms, užsiimančioms pirmine žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veikla.
Terminai

Maksimali paskolos trukmė su portfeline garantija:

 • Finansavimas investicinės paskolos, finansinės nuomos (lizingo) forma - 120 mėn.
 • Apyvartinių lėšų finansavimas paskolos forma – 60 mėn.
 • Apyvartinių lėšų finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Paskolos su individualia garantija

Individualios garantijos – konkretaus paskolos gavėjo, konkrečiai prievolei užtikrinti INVEGOS suteikiamos garantijos iki 80 proc. paskolos sumos, o kai teikiama paskola nekilnojamajam turtui pirkti – iki 50 proc. suteikiamos paskolos sumos.

Grąžinant paskolą garantuota ir negarantuota negrąžintos paskolos dalis mažinamos proporcingai.

Kas gali kreiptis?

SVV – pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Didelės įmonės – ne mažiau kaip 250 darbuotojų arba balanse nurodyto turto vertė yra ne mažesnė kaip 43 000 000 EUR ir metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 000 EUR; arba įmonė, kurios kapitale dalyvauja valstybė ir (arba) savivaldybė.  

Maksimali garantijos suma

SVV – 5 000 000 EUR.
Didelės įmonės – 2 250 000 EUR. 

Nepaisant įmonės dydžio, jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma negali viršyti 10 000 000 EUR.

Reikalavimai paskolai ir paskolos paskirtis
 • Minimali nuosava dalis – 20%;
 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
 • maksimalus apyvartinės paskolos terminas – 36 mėn;
 • maksimalus garantijų kredito linijos terminas – 60 mėn.;
 • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Individuali garantija ūkio subjektams

Garantija gali būti suteikta finansavimui, kuris skirtas investiciniams projektams įgyvendinti ar apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Kas gali kreiptis?

Ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra, žuvininkyste.

Maksimalios sandorio sumos

Iki 1 160 000 EUR.

Terminai

Individualios garantijos trukmė priklauso nuo suteikiamos paskolos termino.

Paskolų garantijos teikiamos

Visiems investiciniams projektams įgyvendinti arba apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Lizingas su individualia garantija

Kas gali kreiptis

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

Minimali garantijos suma

5 000 EUR.

Maksimali garantijos suma

SVV iki 3 metų – 1 125 000 EUR;
SVV daugiau kaip 3 metai – 2 500 000 EUR.

Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma negali viršyti 10 000 000 EUR.

Kas gali būti lizinguojama

Nauja ir naudota gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai: 

 • įranga, įrenginiai, aparatai, staklės, įtaisai, prietaisai, mechanizmai, technologinės linijos, transporto priemonės ir kita specialioji technika;
 • atskiriama pastatų, patalpų ir (ar) kito nekilnojamojo turto dalis; 
 • materialus turtas arba materialus turtas kartu su juo susijusiu nematerialiuoju turtu (su programine įranga, licencija ir kt.)

Turtas turi būti skirtas: lizingo gavėjo veiklos vykdymui ir produktyvumui didinti (kai įsigyjamas senesnis nei 5 metų turtas (lizingo gavėjas bendrovei turi pateikti pagrindimą (verslo planą ar laisvos formos paaiškinimą), kaip įsigyjamas turtas prisidės prie lizingo gavėjo veiklos produktyvumo didinimo). 

Kur kreiptis?

Jus taip pat gali dominti