Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Paslaugų įkainiai -
Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

1. DOKUMENTŲ INKASO

1.1. EKSPORTO INKASO

1.1.1. Dokumentų inkasavimas

0,15 % (min. 60,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.1.2. Inkaso sąlygų pakeitimas

30,00 EUR

1.1.3. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

1.1.4. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

1.2. IMPORTO INKASO

1.2.1. Pranešimas apie inkaso gavimą

30,00 EUR

1.2.2. Pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimo gavimą

30,00 EUR

1.2.3. Dokumentų apmokėjimas

0,15 % (min. 60,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.2.4. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos)

30,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.5. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos)

30,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.6. Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos

30,00 EUR

1.2.7. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

1.2.8. Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba perdavimas be apmokėjimo

0,15 % (min. 60,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.2.9. Protestavimas

70,00 EUR ir notaro mokesčiai

1.2.10. Teisių į krovinį perdavimas (moka inkaso pareiškėjas)

30,00 EUR

1.2.11. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2. DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI

2.1. EKSPORTO AKREDITYVAI

2.1.1. akredityvo pranešimas

50,00 EUR

2.1.2. pranešimas apie sąlygų pakeitimą

30,00 EUR

2.1.3. akredityvo tvirtinimas

pagal susitarimą (min. 100,00 EUR)

2.1.4. dokumentų tikrinimas / priėmimas (už kiekvieną komplektą)

0,2 % (min. 100,00 EUR)

2.1.5. dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą Šiaulių banke)

30,00 EUR

2.1.6. pranešimas apie lėšų perleidimą pagal akredityvą

45,00 EUR

2.1.7. akredityvo pervedimas

0,2 % (min. 100,00 EUR)

2.1.8. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.1.9. gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

30,00 EUR

2.1.10. išankstinis akredityvo dokumentų apmokėjimas

45,00 EUR ir palūkanos pagal susitarimą

2.1.11. išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną komplektą)

45,00 EUR

2.1.12. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymų / SWIFT sistema

30,00 EUR

2.1.13. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2.1.14. akredityvo pranešimas kitų bankų klientams

100,00 EUR

2.1.15. pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą kitų bankų klientams

100,00 EUR

2.2. IMPORTO AKREDITYVAI 

2.2.1. akredityvo išleidimas1

100,00 EUR

2.2.2. akredityvo / dokumentinio akredityvo išleidimo sutarties sąlygų pakeitimas

50,00 EUR

2.2.3. dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)

0,2 % (min. 100,00 EUR)

2.2.4. akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas

30,00 EUR

2.2.5. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

2.2.6. dokumentų neatitikimo komisinis atlyginimas (moka akredityvo gavėjas)

100,00 EUR

2.2.7. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.2.8. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

3. BANKO GARANTIJOS

3.1. Garantijos suteikimas2:

3.1.1. jei garantijos terminas ne ilgesnis nei 1 metai

0,5 % (min. 100,00 EUR)

3.1.2. jei garantijos terminas ilgesnis nei 1 metai

0,5 % metinių palūkanų (min. 100,00 EUR)

3.1.3. skubus garantijos suteikimas / garantijos sąlygų pakeitimas3

Komisinis atlyginimas už garantijos suteikimą ir 100,00 EUR

3.2. garantijos suteikimas (nestandartinio garantijos teksto)

Komisinis atlyginimas už garantijos suteikimą ir 50,00 EUR

3.3. garantijos projekto parengimas ir / ar derinimas4

50,00 EUR

3.4. garantijos sąlygų pakeitimas5

70,00 EUR

3.5. reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas

0,1 % (min. 150,00 EUR)

3.6. prašymo suteikti garantija anuliavimas

40,00 EUR

3.7. pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų pakeitimą

50,00 EUR

3.8. reikalavimo mokėti pagal garantiją perdavimas

55,00 EUR

3.9. gautos garantijos ar jos sąlygų pakeitimo autentiškumo tvirtinimas

50,00 EUR

3.10. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

3.11. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

3.12. garantijos suteikimas kitų MPT prašymu

pagal susitarimą (min. 200 EUR) ir įsipareigojimo mokestis

3.13. garantijos sąlygų pakeitimas kitų MPT prašymu

pagal susitarimą (min. 100 EUR)

3.14. pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų pakeitimą kitų MPT klientams

100,00 EUR

1 Jeigu akredityvas išleidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas akredityvo išleidimui lėšas palūkanos nėra mokamos.

2 Jeigu garantija suteikiama nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos.

3 Skubi garantija suteikiama/skubus garantijos pakeitimas atliekamas ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo; pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos suteikimo sutarties sąlygos.

4 Suteikus garantiją šis komisinis atlyginimas netaikomas.

5 Garantijos sumos didinimo, pratęsimo atveju taikomas ir komisinis atlyginimas už garantijos suteikimą.