KREDITO PERVEDIMAI EURAIS (išskyrus SEPA kredito pervedimus) ir UŽSIENIO VALIUTA

Time Day

Banko padalinys

SB Linija

1.

Kredito pervedimai užsienio valiuta:

1.1.

į savo ar kito Kliento sąskaitą Šiaulių banke

D+0

1 Eur 

0,50 Eur

1.2.

į kitus Lietuvoje registruotus bankus (SHA):

1.2.1.

JAV doleriais, D. Britanijos svarais sterlingais

15:00 D+0

14 Eur 

11 Eur

1.2.2.

kitomis valiutomis 

15:30 D+1

14 Eur 

11 Eur

2.

Kredito pervedimai eurais (išskyrus SEPA kredito pervedimus) ir kredito
pervedimai užsienio valiuta į užsienio šalyse registruotus bankus1:

2.1.

paprastas: 

2.1.1.

OUR

22:00 D+2

26 Eur

23 Eur

2.1.2.

SHA

22:00 D+2

14 Eur

11 Eur

2.2.

skubus: 

2.2.1.

OUR

17:00 D+1

40 Eur

37 Eur

2.2.2.

SHA

17:00 D+1

31 Eur

28 Eur

2.3.

labai skubus (tik JAV doleriais): 

2.3.1.

OUR

15:00 D+0

75 Eur

72 Eur

2.3.2.

SHA

15:00 D+0

66 Eur

63 Eur

3.

Į Kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas:

3.1.

kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke

nemokamai

nemokamai

3.2.

kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje ar užsienio šalyje registruotame banke

18:00 D+0

0,1 % (min. 5 Eur, maks. 15 Eur)

0,1 % (min. 5 Eur, maks. 15 Eur)

3.3.

lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas lėšų siuntėjui (mokėtojui)

15 Eur

15 Eur

4.

Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais:

4.1.

mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui neišsiųstas iš banko

6 Eur 

6 Eur 

4.2.

mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui išsiųstas iš banko2

45 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

45 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

4.3.

išsiųsto mokėjimo nurodymo arba įplaukas patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas 

6 Eur 

6 Eur 

4.4.

mokėjimo nurodymo įvykdymo tyrimas ir informacijos pateikimas

25 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

25 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

1
Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis (Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną) šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi tik tada, jeigu banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). 

2
Jeigu lėšos nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas sutinka. Mokestis taikomas lėšų siuntėjui (mokėtojui) nepriklausomai nuo to, ar lėšos buvo grąžintos lėšų siuntėjui (mokėtojui).