• Naujienos
  • Dėl reglamentuojamų prekių eksporto patikrinimo procedūrų

Dėl reglamentuojamų prekių eksporto patikrinimo procedūrų

Šiaulių bankas (toliau - Bankas), atsižvelgdamas į Europos Komisijos pateiktą išaiškinimą dėl sankcionuotų prekių eksporto į trečiąsias šalis užtikrinimo įgyvendinimo, informuoja, jog Europos Sąjungos (toliau - ES) veiklos vykdytojai turėtų būti įdiegę tinkamas išsamaus patikrinimo procedūras, kurios padėtų užtikrinti, jog reglamentuojamų prekių eksportas nebūtų nukreiptas į Rusiją.

Kaip vieną iš kontrolės būdų rekomenduojame savo klientams numatyti papildomas sąlygas dėl sankcijų pirkimo-pardavimo sutartyse su trečiosiose šalyse reziduojančiais verslo partneriais. Tokias sąlygas rekomenduojama įtraukti į sutartis, įvertinus sankcijų riziką su konkrečiu klientu, taip pat atsižvelgus į geografinius, veiklos ar kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos sankcijų rizikos padidėjimui. Minėtos sąlygos turėtų leisti klientui vienašališkai atsisakyti sutarties vykdymo, jei būtų taikomos JT, ES ar nacionalinės sankcijos.

Į patikrinimo procedūrų apimtį taip pat siūlytume įtraukti praeityje jau parduotų prekių galutinio vartotojo bei gavėjo nustatymą. Jei iš ES į trečiąją šalį eksportuojama prekė yra reeksportuojama į Rusiją, kompetentingos institucijos ES eksportuotojo išsamaus patikrinimo procedūrų patikrinimo neatlikimą gali laikyti Sankcijų reglamento pažeidimu. Atkreipiame dėmesį, kad atvejai, kai ES eksportuotojas sąmoningai neatlieka tokio išsamaus patikrinimo, tai gali būti laikoma dalyvavimu sankcijų vengimo schemoje.

Informacijos apie gerąją praktiką galima rasti Užsienio reikalų ministerijos pateiktose „Prekybos sankcijų vengimo ir apėjimo nustatymas ir prevencija praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams“. Šios gairės numato, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti parengę bei savo veikloje įgyvendinę savo įmonės vidaus politiką ir kontrolės procedūras dėl Europos Sąjungos sankcijų laikymosi, atsižvelgdami į savo vykdomos veiklos modelį. Šiuos vidaus dokumentus rekomenduojama atnaujinti periodiškai.
 

Atkreipiame dėmesį, kad Bankas, įgyvendindamas sankcijas, gali savo klientų paprašyti paaiškinti kaip klientas savo veikloje įgyvendina sankcijas, ar atlieka savo partnerių, prekių ar paslaugų vertinimą, paprašyti pateikti tokio vertinimo rezultatus. Dėl to rekomenduojame būti pasirengusiems Bankui pateikti minėtus dokumentus.
 

Daugiau informacijos apie sankcijų taikymą galite rasti: