• Skaičiuoklės
  • Terminuotojo indėlio Plius metinių palūkanų skaičiuoklė

Terminuotojo indėlio Plius metinių palūkanų skaičiuoklė

Valiuta
Pradinė suma
Terminas (mėnesiais)

Ši skaičiuoklė yra tik informacinio pobūdžio. Sutarties sudarymo metu bus pritaikytos tuo metu galiojančios palūkanų normos. Indėlių palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę: Indėlio suma x palūkanų norma / 100 / faktinis dienų skaičius metuose (365 arba 366) x 30 (jeigu palūkanos skaičiuojamos už ne pilną mėnesį, vietoj 30 naudojamas faktinis to mėnesio dienų skaičius). Viso indėlio laikotarpio palūkanų suma yra lygi visų periodo mėnesių palūkanų sumai.

Indėlio rūšis - Neatšaukiamas terminuotasis indėlis. Tik esant ypatingoms aplinkybėms, galima nutraukti indėlio sutartį prieš terminą ar atsiimti dalį indėlio, nenutraukiant sutarties.

Minimali indėlio suma - 100 EUR (100 USD, 100 GBP).
Lankstus sutarties terminas – nuo 6 iki 60 mėnesių.
Už terminuotuosius indėlius, sudaromus interneto banke, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,05 proc. palūkanų priedas.

Jūs gausite
palūkanų
Sudaryti sutartį