Pažyma kliento auditoriui

Prašymą dėl pažymos parengimo gali pateikti įmonės vadovas ar tinkamai įgaliotas įmonės atstovas.

Pažyma rengiama klientui sumokėjus komisinį atlyginimą. Pažyma parengiama ir išsiunčiama ne vėliau nei per 15 darbo dienų.