Banko sąskaitos

Kiek laiko galioja nenaudojama banko sąskaita?

Banko sąskaita galioja vienerius metus laiko, jeigu sąskaitoje nėra piniginių lėšų ir sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios Mokėjimo operacijos. Apie sąskaitos uždarymą Šiaulių bankas raštu arba naudodamasis elektroniniais kanalais ir banko tinklalapyje informuos Jus ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

Kur galima gauti pažymas apie turto bei pajamų deklaravimą?

Pažymas apie turto bei pajamų deklaravimą galite užsisakyti artimiausiame Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje arba užsisakykite pažymą interneto banke.

Kaip galima pasitikrinti sąskaitos likutį?
Kaip galima užsisakyti sąskaitos išrašą?

Sąskaitos išrašą galima gauti atvykus į artimiausią Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį arba naudojantis interneto banku.

Per kiek laiko išmokamos paveldėtos lėšos?

Kai mirusio asmens lėšas paveldi vienas asmuo, lėšos išmokamos paveldėtojui kreipusis į banką. Tuo atveju, kai mirusio asmens lėšas paveldi keli asmenys, lėšos paveldėtojams išmokamos per dešimt darbo dienų.