Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Susiek, mokėk ir gauk

Turime jums puikių naujienų!  Labai džiaugiamės, kad nuo šiol mūsų visi klientai, naudojantys kompanijos „Apple“ mobiliuosius įrenginius, už pirkinius atsiskaityti galės naudodamiesi viena populiariausių pasaulyje programėlių „Apple Pay“. Susiekite savo mokėjimo kortelę su skaitmenine pinigine, o kaip tai padaryti, skaitykite čia.

Pirmiesiems 5000 klientų, kurie nuo 2024-03-27 iki 2024-04-26  pirmą kartą susies Šiaulių banko mokėjimo kortelę su „Apple Pay“ ir per ją atsiskaitys bent 3 kartus, į savo sąskaitą turės galimybę susigrąžinti 5 Eur.

Junkis prie „Apple Pay“ ir dalyvauk Šiaulių banko akcijoje „Susiek, mokėk ir gauk“. Su akcijos taisyklėmis susipažinti galite žemiau.

Taisyklės

Akcijos „Susiek, mokėk ir gauk“ taisyklės

1. Akcijos „Susiek, mokėk ir gauk“ (toliau – Akcija) organizatorius yra AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), juridinio asmens kodas - 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Akcijos laikotarpis: nuo 2024-03-27 iki 2024-04-26 (imtinai).

3. Kortelė – Banko išduota bekontaktė debeto kortelė „Debit Mastercard“ ir/arba bekontaktė kredito kortelė „Mastercard Gold“.

4. Akcijos dalyvis –fizinis asmuo, įvykdęs akcijos sąlygas, t. y. Akcijos laikotarpiu pirmą kartą susiejęs Banko išduotą Kortelę su Skaitmenine pinigine „Apple Wallet“ ir atlikęs bent 3 (tris) atsiskaitymus Skaitmenine pinigine.

5. Atsiskaitymas su skaitmenine pinigine – mokėjimo funkcija, kai atsiskaitant Kortele, susieta su Skaitmenine pinigine, mokėjimo operacija autorizuojama (patvirtinama) priglaudžiant išmanųjį  telefoną arba išmanųjį laikrodį prie kortelių skaitytuvo, palaikančio bekontaktę technologiją.

6. Akcijos prizai – 5 000 (penki tūkstančiai) piniginių prizų po 5 Eur (penkis eurus) visam Akcijos laikotarpiui, t. y. 5 000 (penki tūkstančiai) Akcijos dalyvių, tinkamai pirmą kartą susiejusių Banko išduotą mokėjimo kortelę su Skaitmenine pinigine „Apple Wallet“ ir su ja atlikę bent 3 (tris) atsiskaitymus su Skaitmenine pinigine gaus 5 Eur (penkių eurų) sumą į sąskaitą, susietą su Kortele, kuria buvo atlikti atsiskaitymai  (pervedimas atliekamas iki 2024 m. gegužės 3 d.).

7. Skaitmeninė piniginė – „Apple Wallet“ skaitmeninė piniginė, įgalinanti Kortelę atsiskaityti  mobiliuoju telefonu ar laikrodžiu naudojantis „Apple Pay“ bekontakčio atsiskaitymo technologija.

8. Akcijos prizų laimėtojų nustatymas ir informavimas:

8.1. Nustatant Akcijos prizų laimėtojus, dalyvauja Banko sudaryta Komisija, kuri iš visų Akcijos dalyvių sureitinguoja dalyvius pagal Akcijos sąlygų įvykdymo laiką ir sudaro pirmųjų 5 000 (penkių tūkstančių) prizų gavėjų sąrašą.

8.2. Akcijos  prizų laimėtojai renkami 2024-04-30.

8.3. Gavėjams Akcijos prizai iki 2024-05-03 pervedami automatiškai į su Kortele susietą banko sąskaitą.

8.4. Gavėjų atrankos momentu sąskaita, kuri susieta su Kortele ir  Skaitmenine pinigine, turi būti neuždaryta. Jei Kortelės sąskaita yra uždaryta, prizas perleidžiamas sekančiam laimėtojų sąrašo eilėje esančiam Akcijos dalyviui.

8.5. Nesant galimybei įteikti Akcijos prizų laimėtojams iki 2024-05-03 (imtinai), jie lieka Bankui.

8.6. Fizinis asmuo, su kurio sąskaita yra susietos mokėjimo kortelės, gali gauti tik vieną Akcijos prizą.

8.7. Informacija apie laimėtą ir gautą prizą Akcijos dalyviui pateikiama sąskaitos, su kuria susieta Kortelė, išraše.

9. Privatumas ir asmens duomenys

9.1. Visi Akcijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. Bankas imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Akcijos dalyvio duomenų apsaugą ir jų tvarkymo teisėtumą.

9.2. Akcijos dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Akcijos dalyvis taip pat turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat reikalauti, kad Bankas sunaikintų Akcijos dalyvio asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Akcijos dalyvis supranta, kad tokiu atveju Bankas, nebeturėdamas teisės tvarkyti asmens duomenų Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais, privalės pašalinti Akcijos dalyvį iš dalyvavimo Akcijoje.

9.3. Akcijos dalyvio pateikti asmens duomenys visais Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais bus tvarkomi Akcijos laikotarpiu ir iki  2024-05-03.

10. Akcijos prizų gavėjais negali būti Banko ir jo patronuojamųjų įmonių darbuotojai ir jų šeimos nariai.

11. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, LR gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtais Akcijos prizais, sumoka ir deklaruoja Bankas savo lėšomis.

12. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu, kaip paskelbtos šios taisyklės.

Akcijos taisyklės skelbiamos viešai Banko interneto svetainėje www.sb.lt.

„Apple Pay“ – tai „Iphone“, „Apple Watch“, „iPad“ ir „Mac“ įrenginiuose, turinčiuose „Face ID“ arba „Touch ID“ funkciją, veikianti skaitmeninė piniginė, suteikianti galimybę atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Ji turi daug privalumų, vienas pagrindinių – atsiskaitymui nereikia piniginės ar kortelės, užtenka tik išmanaus telefono ar laikrodžio.

Plačiau apie „Apple Pay“

Norite ir jūs tapti mūsų klientu?