Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Сообщения и предложения для клиентов

  • Простой и удобный инструмент для приумножения сбережений.
  • Повышенная по сравнению с обычными срочными вкладами процентная ставка.
  • Применяется 0,10 процентная надбавка по процентам в случае размещения вклада через „SB linija“ на срок не менее 1 года.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ