Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Банковские платежи во время праздников

2017-12-06

Дорогие клиенты,
с приближением чудесных праздников информируем Вас о приблизительных сроках исполнения переводов в зоне SEPA. Напоминаем, что переводы SEPA включают переводы в другие зарегистрированные в Литве банки и переводы в зарегистрированные в странах Европейской экономической зоны и в Швейцарии, Монако, а также в Сан-Марино банки.
Платежи SEPA в другие зарегистрированные в Литве банки и в банки других стран зоны SEPA

Время предъявления платёжного поручения

Приблизительное время исполнения платёжного поручения

22-12-2017 до 16.00 час.

В обычном порядке *

22-12-2017 16.00 - 18.30 час.

27-12-2017 09.00 час.

22-12-2017 18.30 час. – 27-12-2017 09.30 час.

27-12-2017 11.15 час.

27-12-2017 9.30 час. – 29-12-2017 16.00 час.

В обычном порядке *

29-12-2017 16.00 – 18.30 час.

02-01-2018 09.00 час.

29-12-2017 18.30 час. – 02-01-2018 09.30 час.

02-01-2018 11.15 час.

02-01-2018 с 9.30 час.

В обычном порядке *

*С обычным приблизительным временем исполнения платежей SEPA можно ознакомиться здесь.